Baza wiedzy

exlibra - Jak zorganizować transport żywności

Jak zorganizować transport żywności?

Przewóz żywności to z jeden z najczęściej dokonywanych transportów, a równocześnie wymagający spełnienia szeregu określonych warunków. Wynika to przede wszystkim z tego, że dotyczy bardzo zróżnicowanych produktów, które wymagają odmiennych warunków przewozu. Aby nie dopuścić do narażenia zdrowia przyszłych konsumentów, łańcuch spożywczy musi być odpowiednio zorganizowany z uwzględnieniem wszelkich wymogów sanitarnych.

02.08.2021

Jak transportować materiały niebezpieczne?

Jak transportować materiały niebezpieczne?

Ładunki niebezpieczne to przede wszystkim takie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, środowiska i mienia. Ze względu na to, że przewóz materiałów niebezpiecznych to – obok transportu żywności – jedna z najbardziej restrykcyjnych dziedzin transportu, należy się z nimi szczególnie obchodzić i traktować je inaczej niż standardowe towary. W związku z tym, wszelkie kwestie dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych uregulowano w tzw. Konwencji ADR – europejskiej umowie precyzującej warunki bezpiecznego transportu drogowego.

02.08.2021

Incoterms

Incoterms – warunki dostawy

W handlu bardzo ważne są warunki sprzedaży i zakupu. Bez międzynarodowych reguł obrót gospodarczy kontrahentów z różnych państw byłby znacznie utrudniony. To właśnie dlatego tytułowe Incoterms są takie ważne. W niniejszym artykule poruszymy kwestie:

  • poszczególnych reguł Incoterms,
  • zmian w Incoterms 2020,
  • ich zalet.

02.08.2021

brexit a cło

Brexit a cło – co się zmieniło?

TWielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 roku. Dnia 1 stycznia 2021 roku zakończył się okres przejściowy, w którym Wielka Brytania nadal była traktowana jak państwo członkowskie. W związku z tym wydarzeniem pojawiło się wiele wątpliwości. Przede wszystkim dotyczyły tego, jakie zmiany wywoła ono m.in. w kwestiach dotyczących przewozu towarów między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

02.08.2021

Co to jest CMR?

Co to jest CMR?

Konwencja CMR jest aktem prawnym stosowanym do odpłatnych usług świadczonych w międzynarodowym samochodowym transporcie towarów, wykonywanym zarobkowo przez profesjonalnych przewoźników. Nie stosuje się jej jednak do przewozów dokonywanych na mocy odrębnych międzynarodowych konwencji pocztowych, również do przewozu zwłok bądź też ładunków należących do przesiedleńców (np. przy przeprowadzkach).

30.06.2021