Pozwolenia, licencje dla firm

Do rozpoczęcia działalności gospodarczej potrzeba szeregu pozwoleń, licencji i koncesji. Często przedsiębiorcy nie wiedzą nawet, o jakie dokumenty lub wpisy i w jakich urzędach powinni się ubiegać. Osobną grupę firm stanowią firmy transportowe. Tutaj pozwoleń i licencji potrzebnych jest dużo więcej. Licencja na wykonywanie transportu drogowego czy zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to tylko niektóre z nich. Chętnie wyręczymy Cię z całego procesu uzyskiwania licencji, koncesji, pozwoleń i wpisów.

Często wyręczamy naszych Klientów w uzyskaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, wpisu do operatorów pocztowych czy wpisu do podmiotów podlegających kontroli SANEPID. Pomagamy także w uzyskaniu numeru EORI, którym musi posługiwać się każdy eksporter oraz importer prowadzący wymianę towarową z krajami spoza UE.

Doświadczenie naszych specjalistów pozwala na błyskawiczne przygotowanie wszelkich potrzebnych dokumentów i dopilnowanie terminów ich rozpatrzenia w urzędach. Dzięki naszej pomocy w uzyskaniu pozwoleń, koncesji i licencji możesz zatem rozpocząć prowadzenie działalności bez zbędnej zwłoki.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu wpisu do rejestru BDO, prowadzeniu bieżącej ewidencji odpadów lub w uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub licencji niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej, zapraszamy do kontaktu.

Informacje zwrotne