Eksport i Import

Zarówno wysyłka towaru za granicę, jak i sprowadzenie towaru z innego kraju pociąga za sobą konieczność dopełnienia wielu formalności. W obydwu przypadkach musimy współpracować z Urzędem Celno-Skarbowym i postępować ściśle według narzuconych przepisów prawnych.

Ani przy imporcie ani przy eksporcie towarów nie ominie nas konieczność dokonania odprawy celnej, czyli zgłoszenia celnego do wnioskowanej procedury celnej. Gdy zgłoszenie zostanie przez Urząd zweryfikowane, będziemy mogli opłacić należności celno-podatkowe i dopiero dokonać importu lub eksportu towaru.

Wcale nie trzeba zagłębiać się w skomplikowane procedury, tracić czasu na przygotowywanie zgłoszenia celnego ani ryzykować, że import lub eksport towarów przesunie się w czasie – wystarczy skorzystać z usług outsourcingowych. Eksportu i importu można dokonać z pomocą naszych specjalistów, którzy zajmą się wszystkimi formalnościami i będą reprezentować Cię przed organami celno-skarbowymi.

Informacje zwrotne