Intrastat

Teczki przedstawiające różne wykresy oraz leżący na nich kalkulator i lupa do powiększania tekstu.

Usługi Intrastat dla Twojej Firmy

W Exlibra, rozumiemy, jak skomplikowane i czasochłonne może być zarządzanie obowiązkami związanymi z Intrastat. Jest to kluczowy system statystyczny, który monitoruje handel towarami między państwami Unii Europejskiej. Jego znaczenie rośnie w miarę intensyfikacji wymiany handlowej w obrębie UE.

Kto Musi Składać Deklaracje Intrastat?

Nasze usługi są skierowane do przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych. Kierujemy je również do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które są zarejestrowane jako podatnicy VAT i przekroczyły określone progi wartości handlu z innymi państwami UE. Progi te wynoszą:

Próg podstawowy:

Dla przywozu: 5.000.000 zł
Dla wywozu: 2.700.000 zł

Próg szczegółowy:

Dla przywozu: 80.000.000 zł
Dla wywozu: 128.000.000 zł

Nasze Usługi

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przygotowania i składania deklaracji Intrastat. Nasz zespół specjalistów zapewnia, że wszystkie wymagane informacje o wartości, ilości i typie towarów przewożonych między krajami UE są dokładnie i terminowo raportowane.

Skontaktuj się z Nami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach lub potrzebujesz pomocy w zarządzaniu tym aspektem Twojej działalności, skontaktuj się z nami już dziś. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Twojej firmie w sprawnym i efektywnym zarządzaniu wymaganiami Intrastat.

    Informacje zwrotne