Baza wiedzy

jak założyć firmę w czasie pandemii

Jak założyć firmę w czasie pandemii? 3 wskazówki

Pandemia koronawirusa dotknęła wiele obszarów naszego życia, znacząco wpływając również na gospodarkę naszego kraju. Wielu przedsiębiorców popadło w problemy finansowe z powodu kryzysu. Jednak czy sytuacja innych musi powodować, że żaden biznes nie ma racji przetrwania w obecnych czasach? Zdecydowane nie. W dzisiejszym artykule podpowiemy Ci, jak założyć firmę w czasie pandemii. Na co zwrócić uwagę? Co można sprytnie do tego wykorzystać?

20.09.2021

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy – kiedy nie trzeba płacić?

Jeśli jesteś pracodawcą, najpewniej opłacasz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za swoich pracowników. W praktyce przyjęło się mówić, że składka na FP wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. W rzeczywistości jednak wynosi ona 2%. Pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy.

20.09.2021

ubezpieczenie OC firmy

Ubezpieczenie OC firmy – czy jest obowiązkowe?

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, obowiązkowo należy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC)? Czy ubezpieczenie OC firmy jest zawsze obowiązkowe? Już w tym miejscu należy zaznaczyć, że nie ma żadnego przepisu, który nakładałby obowiązek posiadania ubezpieczenia OC na każdą działalność gospodarczą. Zależy on bowiem od tego, jakiego rodzaju działalność jest prowadzona. Znaczna większość zawodów czy rodzajów działalności nie ma takiego ustawowego obowiązku

07.09.2021

remanent początkowy

Remanent początkowy – na czym polega?

Początki prowadzenia własnej działalności często okazują się trudne. Lista formalności, jakich powinien dopełnić przedsiębiorca wraz z rozpoczęciem działalności, niejednokrotnie wydaje się nie mieć końca. Dodatkowo na swojej drodze możemy napotkać wiele trudności, które uniemożliwiają wywiązanie się z nałożonych obowiązków. Podatnicy rozliczający się na ryczałcie ewidencjonowanym lub prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów (KPiR) mają obowiązek sporządzenia 2 dokumentów w ciągu roku. Jest nim remanent początkowy oraz remanent końcowy.

07.09.2021