exlibra(18) 21.06.2022

Zmiany w kodeksie spółek handlowych od 13 października 2022 roku. Co warto wiedzieć?

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych uchwalona przez Sejm wprowadza istotne zmiany dla członków zarządu. Sprawdź, co się zmieni po 13 października 2022 roku, gdy w życie wejdą nowe przepisy. Jeśli jesteś członkiem zarządu, otrzymasz nie tylko nowe prawa, ale tez obowiązki.

Sprawdź, na czym dokładnie będą polegały zmiany w kodeksie spółek handlowych, gdy nowelizacja Kodeksu wejdzie w życie (po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia).

Kodeks spółek handlowych — zmiany w przepisach od 13 października 2022 roku

Zmiany w przepisach są następstwem ogłoszenia nowelizacji ustawy Kodeksu spółek handlowych. 9 lutego 2022 roku Sejm przyjął ustawę o zmianach w dotychczasowej ustawie Kodeksu spółek handlowych Dz. U. 2022 POZ. 807 oraz kilku innych ustaw, które mają wpływ na organizację spółek handlowych. To zmiany ułatwią interpretację przepisów i sprawią, że działanie spółek będzie bardziej przejrzyste. Sprawdź, co nowego wprowadza ta zmiana i jak zmienią się prawa i obowiązki członków zarządu.

Nowy sposób obliczania kadencji — zmiany w kodeksie spółek handlowych po nowelizacji ustawy

Od 13 październka 2022 roku członkowie zarządów spółek handlowych będą otrzymywali mandat na nieco innych zasadach niż dotychczas. Mandat upoważnia każdego członka do pełnienia określonych funkcji w zarządzie. Dotychczas problematyczne było ustalenie tego, ile dokładnie może trwać kadencja każdego członka zarządu i w jaki sposób obliczać jej długość. Poprzez dodanie do treści ustawy „Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”, sprawia, że wątpliwości co do interpretacji tego punktu nie powinny mieć już miejsca. Doprecyzowanie sposobu obliczania kadencji przez członków zarządu ułatwia obliczenie czasu jej trwania.

Przykład: Jeśli członek zarządu został powołany 20 czerwca 2022 roku na 4-letnią kadencję, to jego mandat wygaśnie samoistnie podczas pierwszego posiedzenia członków zarządu w styczniu 2024 roku, a więc będzie on pełnił swoją funkcję przez 4 pełne lata kalendarzowe (przy założeniu, że rok obrotowy spółki to rok kalendarzowy).

Lojalność członka zarządu po wygaśnięciu mandatu

Kolejną istotną kwestią, która dotychczas nie miała miejsca, jest lojalność członków zarządów po wygaśnięciu mandatu. Dotychczas członkowie nie byli zobowiązani dochowaniem tajemnicy spółki po zakończeniu pełnionej funkcji. Tajemnica spółki obowiązywała tylko i wyłącznie podczas pełnienia funkcji członka zarządu. Od 13 października 2022 zgodnie z nowym artykułem 209 Kodeksu spółek handlowych każdy członek zarządu będzie zobligowany do dochowania lojalności, nawet jeśli współpraca z daną spółką wygaśnie.

Przykład: Członek zarządu pełnił swoją funkcję w firmie X w latach 2022-2025. 10 lat później nawiązuje współpracę ze spółką Y, a w 2040 roku otrzymuje mandat do zarządu spółki Y. Przez cały czas nie może ujawnić tajemnicy spółki X.

Zarząd w spółce handlowej z nowymi obowiązkami od 13 października

Członkowie zarządu zgodnie z nowelizacją ustawy będą zobligowani również do przedstawienia dokumentacji lub raportów, o które poprosi rada nadzorcza najpóźniej w ciągu 14 dni. Odstępstwem od tego terminu może być określenie w żądaniu innego terminu. Ponadto zarząd nie może ograniczać dostępu do dokumentacji i sprawozdań członkom rady nadzorczej.

Okres wydania dokumentów na żądanie wspólnika spółki został skrócony do 2 dni powszednich. Dotychczas był on znacznie dłuższy, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Dokumenty, tak jak dotychczas mogą zostać przekazane drogą elektroniczną za pośrednictwem powszechnie znanych środków komunikacji.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Zmiany w Kodeksie spółek handlowych w dużej mierze stanowią doprecyzowanie obecnych przepisów, co sprawi, że wprowadzanie ich w życie będzie znacznie łatwiejsze. W rzeczywistości jednak znaczna część spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma w swoich strukturach powołanej rady nadzorczej, dlatego w praktyce niewiele się zmieni.

Nawiąż współpracę z wirtualnym biurem księgowej. Zadbamy o dopełnienie wszystkich formalności spółki handlowej!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prowadzenia lub rozliczania spółek handlowych, skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem. Doświadczeni księgowi zadbają o to, by zostały dopełnione formalności względem wszystkich organów prowadzących. Skontaktuj się z nami!