exlibra-zmiany-dzialalnosc 29.12.2019

Zmiany w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i prowadzisz własną firmę, musisz pamiętać, że o każdej zmianie dotyczącej Twojej działalności musisz powiadomić odpowiedni urząd. Modyfikacje mogą dotyczyć zarówno Twoich danych osobowych i danych firmy, jak również sposobu rozliczania się i podziału przedsiębiorstwa. Kiedy Twoja działalność rozwinie się i zdobędziesz nowych parterów biznesowych, możesz również rozważać przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Dowiedz się, jakich zmian w firmie możesz dokonać i gdzie należy je zgłosić.

Zmiana danych osobowych lub firmowych

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, masz obowiązek zgłaszania do CEIDG wszystkich zmian obejmujących dwa rodzaje danych: ewidencyjnych oraz informacyjnych. Dane ewidencyjne to takie, które pozwalają zidentyfikować Ciebie lub Twoja firmę. Obejmuję one Twoje imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL, NIP, REGON, PKD, adresy, dane kontaktowe oraz dodatkowe określenia. Na ich zmianę w CEIDG masz tylko 7 dni od dnia zaistnienia zmian. Z kolei dane informacyjne można zmienić w dowolnym czasie. Są to informacje dotyczące zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności, które nie mają bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego. Wszystkich zmian w CEIDG można dokonać bezpośrednio w urzędzie, przez telefon, lub za pośrednictwem internetu.

Zmiana w sposobie płacenia podatków i prowadzeniu księgowości

Za pomocą CEIDG możesz również dokonać zmian w zakresie formy opodatkowania, terminu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz wyboru formy prowadzonej księgowości. Dodatkowo w urzędzie skarbowym możesz wprowadzić modyfikacje związanie z rozliczaniem i zwolnieniem z VAT. Przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany sprawdź, w jakim terminie możesz jej dokonać i upewnij się, że jesteś do niej uprawniony. We wniosku do CEIDG powinieneś również podać dane firmy, która prowadzi Twoją dokumentację rachunkową. Jeżeli kończysz współpracę z biurem lub zamieniasz je na inne, koniecznie to zgłoś.

Przekształcenie formy prawnej

Kolejną ze zmian, jakie możesz wprowadzić w jednoosobowej działalności gospodarczej jest jej przekształcenie w spółkę. Taka decyzja może okazać się korzystna, gdy Twoja firma prężenie się rozwija, a Ty chcesz nawiązać stosunki biznesowe z większymi kontrahentami. Plusami prowadzenia spółki będzie zmiana odpowiedzialności za zobowiązania, możliwość przyjęcia nowych wspólników i co za tym idzie podwyższenie kapitału spółki. Swoją jednoosobową działalność możesz przekształcić bezpośrednio w jednoosobową spółkę kapitałową – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Możesz również założyć spółkę i przenieść do niej majątek lub zamknąć działalność i założyć zupełnie nową spółkę.

Podział majątku firmy

W życiu spotykają nas różne sytuacje, których bardzo często nie przewidujemy. Jedną z nich jest rozwód. Jeśli małżonkowie nie zawarli umowy o rozdzielności majątkowej, zakończenie związku może wiązać się z podziałem majątku firmy. W takim przypadku kluczowe jest to, czy firma została założona w trakcie trwania małżeństwa czy wcześniej. Jeżeli założenie działalności nastąpiło w trakcie trwania związku małżeńskiego, jej majątek stanowi współwłasność małżeńską. Jeśli natomiast firma powstała przed ślubem, to składniki majątku tworzące firmę nie wchodzą w skład majątku do podziału.