Wielka Brytania nowe zasady wjazdu 02.03.2021

Wielka Brytania – nowe zasady wjazdu do kraju

Mimo, że tytuł dzisiejszego artykułu może się kojarzyć z nowymi restrykcjami dotyczącymi pandemii, poruszmy w nim inną kwestię. A mianowicie – Brexit – o którym przez długi czas było bardzo głośno, stał się już faktem. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, co skutkuje zamknięciem jej granic. Przede wszystkim, wraz z początkiem 2021 roku, Wielka Brytania nie będzie dla wielu osób na wyciągnięcie ręki, jak dotychczas, bowiem obowiązują nowe zasady wjazdu do kraju. Dodatkowo, wdrożono Punktowy System Imigracyjny, na podstawie którego wydawane będą wizy.

W dzisiejszym artykule zajmiemy się udzieleniem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a mianowicie:

  • czym jest Punktowy System Imigracyjny oraz kogo dotyczy?
  • jak wyglądają nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii?
  • jakie dokumenty będzie musiał posiadać podróżujący?
  • co z przyjazdami wakacyjnymi lub w celu odwiedzenia rodziny?

Punktowy System Imigracyjny

Aby podjąć naukę lub pracę w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku musisz spełnić określone wymagania, poparte procesami kontroli ze strony angielskiej. Co to w praktyce oznacza? Aby legalnie wjechać do tego kraju musisz zdobyć odpowiednią ilość punktów imigracyjnych. Dodatkowo, straż graniczna ma prawo poddać Cię kontroli sprawdzenia karalności. Cała ta procedura przekłada się również na uzyskanie punktów w ramach Punktowego Systemu Imigracyjnego. Jeśli już zdobędziesz odpowiednią liczbę punktów, możesz złożyć wniosek o konkretną wizę. Dokonuje się tego na stronie GOV.UK, gdzie znajdziesz również dokładne instrukcje, jak postępować przez cały ten proces.

O jaki rodzaj wizy możesz się starać?

Do wyboru są tak naprawdę dwie kategorie wiz. Wizy związane z pracą w Wielkiej Brytanii oraz nauką w tym kraju. Standardową, raczej najpopularniejszą jej formą jest wiza pracownicza, dla wykwalifikowanych pracowników. Aby spełnić warunki procedury wizowej dla wykwalifikowanych pracowników musisz udowodnić, że:

  • otrzymałeś ofertę pracy o wymaganym poziomie kwalifikacji od poręczyciela, uprawnionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
  • otrzymujesz odpowiednią minimalną pensję na poziomie minimalnego wynagrodzenia od swojego poręczyciela (standardowo jest to 25 600 GBP lub standardowa stawka dla określonej pracy, w zależności od tego, która kwota jest większa);
  • potrafisz komunikować się w języku angielskim na poziome średniozaawansowanym B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego).

Studia w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 roku

Natomiast osoba, która ubiega się o studencką wizę w Wielkiej Brytanii musi spełnić poniższe wymagania:

  • złożyć wniosek do placówki edukacyjnej posiadającej licencję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii;
  • umiejętność mówienia oraz pisania w języku angielskim na poziomie min. B1;
  • posiadanie wystarczająco dużo środków finansowych.

Wprowadzono także osobny typ wizy – dla dzieci w wieku 4-17 lat, które mają zamiar uczyć się w brytyjskiej szkole.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas różni się w zależności od rodzaju wizy oraz dostępności usługi. Przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii należy złożyć właściwy wniosek i otrzymać decyzję o jego pozytywnym rozpatrzeniu – jeśli zdecydujemy się na podróż do kraju jeszcze przed jego otrzymaniem, nie zostaniemy do niego wpuszczeni. W przypadku chęci wyjazdu w celach zarobkowych należy zawsze ubiegać się o wizę pracowniczą.

Co z osobami, które już mieszkają na stałe w Wielkiej Brytanii?

Mają one obowiązek złożyć wniosek o przyznanie statusu osoby osiedlonej. Termin złożenia wniosku mija 30 czerwca 2021 roku. Wnioski należy składać za pośrednictwem strony GOV.UK, aplikacji bądź za pośrednictwem poczty.

Jak wyglądają nowe zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii?

Jeśli chcemy wyjechać do Wielkiej Brytanii na okres przekraczający 6 miesięcy, mamy postawiony wymóg w postaci przedstawionego wyżej Punktowego Systemu Imigracyjnego. Jeśli chodzi natomiast o samo podróżowanie, granicę brytyjską będzie można przekraczać na podstawie ważnego dowodu osobistego do 30 września 2021 r. (a osoby posiadające status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii – co najmniej do końca 2025 roku). Po tej dacie, przekraczanie granicy możliwe będzie wyłącznie na podstawie ważnego paszportu.

Co z przyjazdami wakacyjnymi lub w celu odwiedzenia rodziny?

Mimo wielu obaw, osoby, które będą chciały odwiedzić Wielką Brytanię jedynie w celu turystycznym lub odwiedzając bliskich, nie muszą się martwić. Przyjazd na pobyt nieprzekraczający 6 miesięcy nie będzie objęty wymogiem posiadania wizy. Jedyną rzeczą, o którą będzie trzeba zadbać po 30 września 2021 roku to ważny paszport. Bowiem to na jego podstawie, a nie jedynie dowodu osobistego, będzie można wjechać do kraju.

Wielka Brytania – nowe zasady wjazdu do kraju – podsumowanie

W związku z zakończeniem okresu przejściowego dot. Brexitu, z końcem 2020 roku zmieniły się zasady wjazdu do Wielkiej Brytanii. Dotychczas wjazd w celu turystycznym był możliwy jedynie na podstawie dowodu osobistego – teraz dokumentem koniecznym będzie paszport. Wizyta bezwizowa pozwala miedzy innymi na aktywności turystyczne, odwiedzanie rodziny i przyjaciół, krótkoterminowe studia i naukę oraz działania powiązane z biznesem – na przykład konferencje.

Z drugiej strony, osoby, które zamierzają wyjechać tam w celu zarobkowym muszą spełnić wymogi Punktowego Systemu Imigracyjnego, który faworyzuje kwalifikacje i kompetencje danej osoby ponad jej kraj pochodzenia. Oznacza to, że niezależnie, czy dana osoba pochodzi z kraju Unii Europejskiej, czy spoza niego – będzie traktowana w taki sam sposób.