ulga 28.12.2019

Ulga na start – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Składki ZUS dla wielu przedsiębiorców stanowią duże obciążenie finansowe, dlatego w przypadku osób zakładających działalność gospodarczą ustawodawca przewidział różnego rodzaju ulgi. Jedną z nich jest ulga na start, dzięki której przedsiębiorca przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Czym dokładnie jest ulga na start i kto może z niej skorzystać? Wyjaśniamy poniżej.

Czym jest ulga na start?

Każdy przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w CEIDG i nieposiadający ubezpieczenia z innego tytułu np. umowy o pracę jest zobligowany do zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Dzięki uldze na start przedsiębiorca, który założył działalność, nie musi przez 6 miesięcy płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne. Ulga na start nie zwalnia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wielu przedsiębiorców ma problem z określeniem dokładnego okresu, podczas którego może opłacać tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z informacjami, które można znaleźć na stronie ZUS-u oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości, ulga na start obowiązuje przez 6 miesięcy kalendarzowych. Jeśli pierwszym dniem wykonywania działalności gospodarczej jest pierwszy dzień miesiąca, to miesiąc ten wliczasz do okresu ulgi na start. Z kolei, gdy rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten nie wlicza się do okresu ulgi na start.

Aby lepiej zobrazować to, co zostało napisane powyżej, posłużymy się przykładem.

Pani Anna Nowak rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej 5.01.2018 r. W związku z tym, że spełnia warunki skorzystania z ulgi na start, przez 6 miesięcy nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Termin obowiązywania ulgi w przypadku Pani Anny upłynie 31.07.2018 r.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Czy każdemu przedsiębiorcy rozpoczynającemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na start? Nie, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków. Kiedy możesz skorzystać z ulgi na start?

Jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną – prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej,
 • zarejestrowałeś pierwszą działalność gospodarczą lub od dnia zakończenia albo zawieszenia poprzedniej działalności minęło co najmniej 60 miesięcy,
 • nie wykonujesz działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowałeś na etacie i wykonywałeś czynności wchodzące w zakres Twojej działalności,
 • nie podlegasz ubezpieczeniu w KRUS.

Z ulgi na start korzystasz Ty, jako osoba prowadząca działalność. Jeśli zatrudniasz pracowników lub współpracujesz z innymi osobami na podstawie umowy zlecenie, w ich przypadku musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne.

Jak zgłosić chęć skorzystania z ulgi na start?

Chęć korzystania z ulgi na start zgłasza się, wypełniając formularz ZUS ZZA. Jest to formularz zgłoszeniowy do ubezpieczenia zdrowotnego. Na jego wypełnienie i złożenie masz 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

ZUS ZZA – instrukcja krok po kroku

Poniżej prezentujemy krótką instrukcję uzupełniania ZUS ZZA dla ulgi na start.

Ulga na start – czym jest i kto może z niej skorzystać?

 1. Dane organizacyjne

W pierwszym polu „Zgłoszenie do ubezpieczeń” postaw znak „X”.

 1. Dane identyfikacyjne płatnika składek

W kolejnej części ZUS ZZA podaj dane identyfikacyjne płatnika składek, a więc swoje. Muszą być to te same informacje, które podałeś podczas rejestracji firmy w CEIDG.

 1. Dane identyfikacyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia

Teraz znów podaj swoje dane identyfikacyjne, tym razem jako osoby zgłaszanej do ubezpieczenia.

 1. Dane ewidencyjne osoby zgłaszanej do ubezpieczenia

W tej części jesteś zobligowany do uzupełnienia informacji ewidencyjnych. Będą to: drugie imię, nazwisko rodowe, obywatelstwo oraz płeć.

 1. Tytuł ubezpieczenia

To właśnie w tym miejscu musisz podać informację o kodzie tytułu ubezpieczenia, a więc zgłosić chęć skorzystania z ulgi na start. Jeśli przysługuje Ci prawo do ulgi na start i chcesz z niego skorzystać, we wspomnianym polu wpisz kod 0540.

Ulga na start – czym jest i kto może z niej skorzystać?

 1. Dane o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym

W polu pierwszym podaj datę rozpoczęcia prowadzenia działalności, jest ona tożsama z datą powstania obowiązku ubezpieczenia. W polu drugim musisz umieścić informację o kodzie oddziału NFZ, któremu podlegasz. Jeśli uzupełniasz wniosek elektronicznie, wystarczy, że zaczniesz wpisywać nazwę swojego województwa, a formularz podpowie Ci właściwy kod.

 1. Dane o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Pozostaw to pole puste.

 1. Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu

Uzupełnij swój adres zameldowania.

Ulga na start – czym jest i kto może z niej skorzystać?

 1. Adres zamieszkania

Jeśli adres zamieszkania jest taki sam jak adres zameldowania, nie musisz przepisywać informacji z góry.

 1. Adres do korespondencji

Jeśli adres do korespondencji jest taki sam jak adres zameldowania, nie musisz przepisywać informacji z góry.