document-3268750_1920 27.10.2018

Spółka z o.o. – czy warto zakładać i jakie ma zalety i wady?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie sp. z o.o.) to jedna z najbardziej popularnych w Europie form prawnych przedsiębiorstwa. W Polsce jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks spółek handlowych, co oznacza, że jest ona spółką handlową. Pomimo faktu istnienia sporej liczby spółek w Polsce oraz tego, że w oczach osób zainteresowanych wzbudza wiarygodność i pozytywny odbiór, nadal kojarzona jest ona z czymś skomplikowanym. W poniższym artykule postaramy się przybliżyć wam zalety prowadzenia spółki, które prawdopodobnie zmienią wasze postrzeganie na jej temat.

Zalety prowadzenia spółki z o.o.

  1. Koszty założenia

W tej kwestii istnieje przekonanie, że rejestracja spółki wiąże się z kosztami. Musimy tu wziąć pod uwagę koszty spisania umowy w formie aktu notarialnego, rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym, publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz opłatę sądową, jednak dzięki możliwości rejestracji online można je znacznie zmniejszyć.

  1. Możliwość rejestracji przez Internet

Istnieje także możliwość rejestracji spółki online, w tzw trybie S24. Jest to możliwe w sytuacji, kiedy wspólnicy spółki posiadają profil zaufany bądź podpis kwalifikowany.

  1. Niski minimalny kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy spółki wynosi 5000zł, jednak warto podkreślić, że udziały wspólników nie muszą być wnoszone w tej samej wysokości, a ich minimalna kwota to 50zł. Do tego nasz kapitał nie jest „zamrożony”, możemy go z powodzeniem przeznaczać na bieżące opłaty za czynsz biura czy zakup mebli do biura.

  1. Ograniczona odpowiedzialność

Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za zobowiązania firmy jedynie majątkiem spółki, oznacza to, że jest ona ograniczona do wysokości wniesionych wkładów przez jej wspólników

  1. Możliwość założenia jednoosobowej spółki
  2. Brak składek ZUS w sytuacji, gdy istnieje kilku wspólników
  3. Może ją założyć obcokrajowiec
  4. Elastyczność i łatwość rozwoju

Prowadzenie spółki współgra z małym, jak również i z dużym biznesem. Jeśli chcemy, aby nasza spółka rozwijała się na wielu polach, nie stanowi to problemu, gdyż mamy możliwość prowadzenia wszystkich rodzajów przedsiębiorstw w tej formie prawnej (o ile ustawa nie stanowi inaczej), a dodatkowo łatwiej będzie nam uzyskać dodatkowy kapitał, na przykład wprowadzając nowego wspólnika. Warto dodać, że naszym wspólnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna.

 

Mimo wielu, niewątpliwych zalet prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wciąż pojawiają się kwestie sporne, które niektórzy poddają jako wady prowadzenia tejże formy działalności gospodarczej.

Po pierwsze, podnoszony jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości oraz corocznego składania sprawozdań finansowych. Oczywiście, wiąże się to z comiesięcznymi kosztami wynikającymi z korzystania z usług biura rachunkowego, jednak warto spojrzeć na to z innej strony i pomyśleć o tym ile czasu i spokoju zyskujemy, oddając sprawy księgowe profesjonalistom.

Ponadto kolejną ujemną stroną prowadzenia spółki jest podwójne opodatkowanie. Przez podwójne opodatkowanie rozumiany jest fakt, że spółka jest osobnym bytem, ma swój numer NIP, niezależny od numerów NIP wspólników, a więc pieniądze zarobione przez spółkę, należą do niej i podlegają podatkowi. Aby pieniądze zarobione przez spółkę trafiły do wspólników, muszą zostać wypłacone w formie wynagrodzenia, czy też dywidendy, za którą każdy wspólnik z osobna również musi zapłacić podatek. Mimo złożoności tej sytuacji da się tego uniknąć, przykładowo generując większą ilość kosztów, przy jednoczesnym uwzględnieniu tego, aby było ich więcej niż dochodów.

Jak widać, decyzja o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niesie ze sobą wiele niezaprzeczalnych korzyści, ale także miejmy na uwadze niedogodności, które są wpisane w prowadzenie tego typu działalności. Warto pamiętać, że prowadzenie firmy w jakiejkolwiek formie prawnej wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, jednak efekty poprzedzone ciężką i odpowiedzialną pracą, często wynagradzają i odpłacają się w przyszłości w postaci prężnie rozwijającego się biznesu i zadowolenia klientów.