exlibra-spolki 01.02.2020

Spółka partnerska – cechy i korzyści

Co to jest spółka partnerska?

Prowadzenie firmy w pojedynkę jest niezwykle trudne i wymaga ogromnego zaangażowania. W wielu przypadkach łatwiej jest nam współpracować z kimś i razem budować renomę firmy oraz zdobywać nowych klientów. Jeśli jesteś przedstawicielem wolnego zawodu i chcesz otworzyć działalność, rozważ założenie spółki partnerskiej.

Spółka partnerska – kto może ją założyć?

Spółka partnerska to szczególny rodzaj działalności przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli wolnych zawodów. Założycielami, zwanymi również partnerami, muszą być osoby uprawnione do wykonywania wolnego zwodu, tzn. ich kwalifikacje muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Do przedstawicieli wolnych zawodów należą np. adwokaci, architekci, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, lekarze, pielęgniarki, radcy prawni, dentyści, weterynarze czy tłumacze przysięgli. Wspólnicy w spółce partnerskiej mogą wykonywać różne wolne zawody, ale muszą pamiętać o osobistym świadczeniu usług.

Odpowiedzialność wspólników i reprezentowanie spółki partnerskiej

Spółka partnerska nie podsiada odpowiedzialności prawnej. Ma natomiast zdolność prawną i może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Ponadto, spółka może być także stroną w postępowaniu sądownym. Do założenia spółki partnerskiej nie potrzeba kapitału zakładowego, jednak za długi i zobowiązania odpowiada ona całym swoim majtkiem. Prowadzenie tego rodzaju działalności korzystne dla partnerów, ponieważ nie ponoszą oni odpowiedzialności za zobowiązania i zaniechania pozostałych wspólników oraz osób pozostających pod ich kierownictwem. Partnerzy mają prawo do samodzielnego reprezentowania spółki. Mogą również powołać zarząd, który będzie pełnił funkcje reprezentacyjne.

Spółka partnerska – umowa spółki i firma

Aby założyć spółkę partnerską, potrzeba przynajmniej dwóch wspólników, którzy są osobami fizycznymi i wykonują wolny zawód. Kodeks Spółek Handlowych dokładnie określa, jakie formalności należy spełnić, by założyć i prowadzić ten rodzaj działalności. Najważniejszą z nich jest zawarcie umowy spółki. Powinna mieć ona formę pisemną i zawierać informacje na temat firmy i siedziby spółki, przedmiotu działalności, wolnych zawodów wykonywanych przez partnerów, a także określać wkład wniesiony do firmy przez każdego z nich. Przedmiot działalności spółki powinien być sprecyzowany i wskazywać konkretne rodzaje świadczonych usług. Nazwa spółki partnerskiej również podlega ściśle określonym zasadom. Musi zawierać nazwisko przynajmniej jednego partnera oraz dodatkowe oznaczenie „i partner”, „i partnerzy” lub ” spółka partnerska”, a także określenie wolnego zawodu.

Rejestracja spółki partnerskiej i możliwe formy opodatkowania

Aby założyć spółkę partnerską, wspólnicy muszą złożyć wniosek o rejestrację spółki partnerskiej w urzędzie lub elektronicznie. Do wniosku dołączyć muszą szereg dokumentów, a także muszą wnieść opłatę. Rejestracja spółki partnerskiej w KRS to koszt 500 zł za wpis oraz dodatkowe 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowo wspólnicy w ciągu 7 dni od rejestracji spółki są zobowiązani dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek do ZUS-u za pośrednictwem formularza ZUS ZFA, ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Spółka partnerska sama w sobie nie jest płatnikiem podatku dochodowego, dlatego partnerzy sami opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych. Mają do wyboru dwie formy opodatkowania: skalę podatkową lub, pod pewnymi warunkami, podatek liniowy.