spedycja morska 01.12.2021

Spedycja morska i fracht morski

Spedycja morska a fracht morski – różnice

Wydawać by się mogło, że oba powyższe pojęcia można stosować zamiennie, ponieważ oznaczają to samo – transport drogą morską. Należy jednak pamiętać, że wraz z rozwojem tej gałęzi transportu, pojęcia w niej używane także ewoluowały.

Zacznijmy od tego, że fracht morski to, mówiąc krótko, przewóz towarów drogą morską. Pojęcie to jest znacznie węższe od drugiego omawianego w dzisiejszym artykule, czyli spedycji. Tak jak ma to miejsce w pozostałych gałęziach transportu, spedycja zajmuje się szeregiem procesów związanych z organizacją przewozu towaru.

Warto nadmienić, że frachtem morskim obecnie nazywa się także koszty związane z transportem morskim, o czym poniżej.

Zadania wchodzące w zakres spedycji morskiej

Skoro wiemy już, czym charakteryzuje się spedycja, warto wyszczególnić zadania, z którymi boryka się każdy morski spedytor. Zazwyczaj zajmuje się on szeregiem procesów związanych z:

  • przyjmowaniem zleceń i doradztwem,
  • wyborem, organizacją i formowaniem jednostek ładunkowych transportu wodno-lądowego,
  • nadawaniem, odbieraniem i przeładunkiem przesyłek w węzłach logistycznych (głównie w portach),
  • sporządzaniem dokumentacji transportowej (w tym wystawianiem listów przewozowych, zwanych w transporcie morskim konosamentem),
  • ubezpieczaniem towarów,
  • kalkulacją kosztów,
  • podejmowaniem czynności administracyjnych (np. przeprowadzeniem kompleksowej odprawy celnej).

Fracht morski

Zgodnie z tym, o czym wspominaliśmy we wstępie, fracht morski zasadniczo posiada dwa znaczenia w transporcie morskim:

  • pierwsze z nich to przewóz towarów drogą morską,
  • drugie natomiast to koszty związane z konkretnym transportem morskim.

W kontekście pierwszego znaczenia, wywodzi się ono od nazwy statków przystosowanych i wykorzystywanych specjalnie do tego rodzaju transportu – chodzi oczywiście o frachtowce.

Natomiast obecnie coraz częściej osoby z branży posługują się pojęciem frachtu morskiego w kontekście pieniędzy, czyli kosztów jakie poniesiemy za konkretny transport morski. Główną ideą frachtu jest każdorazowe ustalanie jego wysokości, w zależności od ilości (masy) załadunku oraz jego objętości. Pamiętajmy, że inne ceny będą dotyczyć ładunków drobnicowych, a jeszcze inne koszty obowiązują w przypadku przewozu masowego czy ponadgabarytowego. Pod uwagę należy wziąć również odległość od miejsca dostawy czy zakres wykorzystania ładowności statku.

W praktyce charakter frachtu morskiego oznacza mniej więcej tyle, że za każdym razem musimy robić wycenę na transport, nawet jeśli prowadzi on tą samą drogą morską i wykonuje go ten sam przewoźnik bądź spedytor.

Spedycja morska i fracht morski – podsumowanie

Spedycja morska i fracht morski wciąż wykorzystywane są na szeroką skalę w międzynarodowym transporcie towarów. Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, większość dóbr, poza produktami łatwo psującymi się, dociera do nas drogami wodnymi. Drogi morskie umożliwiają transport najróżniejszych ładunków o bardzo zróżnicowanej kubaturze, prawie nieograniczonej. Zarówno usługi spedycyjne, jak i przewozowe w tej branży wiążą się ze spełnieniem szeregu formalności związanych z samym transportem międzynarodowym oraz z transportem drogą morską. Mimo wszystko transport drogą morską wciąż uważa się za jedną z najbardziej ekonomicznych metod transportowania towarów na arenie międzynarodowej. W ten sposób można również przewieźć znacznie większą ilość towarów, w porównaniu do transportu powietrznego czy drogowego.

Na zakończenie i potwierdzenie tego, że transport morski odgrywa znaczącą rolę w gospodarce ogólnoświatowej, warto przytoczyć sytuację, która miała miejsce niedawno. Idealnym przykładem potwierdzającym ten fakt jest zablokowanie Kanału Sueskiego przez kontenerowiec „Ever Given”. Prawie tygodniowa blokada kanału doprowadziła do zakorkowania ponad kilkuset statków, co przełożyło się na liczne problemy gospodarki światowej.