lady-justice-2388500_1920 07.02.2019

Outsourcing prawny czy prawnik w firmie – co korzystniejsze?

Z roku na rok coraz większa popularność zdobywa outsourcing prawny. Polega on na powierzeniu czynności prawnych zewnętrznym firmom, które wśród swojej kadry pracowniczej mają prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach. Z drugiej strony wiele firm nadal zatrudnia swoich własnych prawników. W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, która z tych opcji jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy.

Zatrudnienie prawnika posiada wiele niekwestionowanych zalet. Po pierwsze, prawnik będzie cały czas na miejscu w Twoim biurze i będzie gotowy pomóc Ci w rozwiązywaniu bieżących spraw i problemów, oceni zgodność umów, pomoże wprowadzić nowe regulacje takie jak np. RODO. Jednak jego praca na tym się nie kończy. Dobry prawnik zatrudniony w Twoim przedsiębiorstwie powinien wykazywać się również zdolnościami interpersonalnymi, być czynnym i aktywnym doradcą, który zwróci uwagę na szczegóły i poinformuje o możliwych skutkach podjętych przez Ciebie działań. Dodatkowym atutem zatrudnienia prawnika w naszej firmie jest to, iż będzie on reprezentować nas w urzędach oraz przed sądem. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że prawnik w firmie to dodatkowy pracownik, a co za tym idzie większe wydatki dla Twojej firmy.

Inaczej jest w przypadku korzystania z outsourcingu prawnego. Główną przewagą outsourcingu nad prawnikiem in-house jest oczywiście oszczędność. W takim przypadku zamiast comiesięcznego wynagrodzenia i obowiązkowych składek ZUS płacimy tylko miesięczną opłatę abonamentową. Powierzając czynności prawne zewnętrznej kancelarii mamy dostęp do specjalistów mających doświadczenie w różnych dziedzinach prawa, co również przeważa nad prawnikiem in-house, który zazwyczaj specjalizuje się w jednej czy dwóch dziedzinach i może nie mieć na tyle dużo doświadczenia, aby zareagować w odpowiednim momencie. Dodatkowym atutem outsourcingu jest szybkość wykonywanych działań. Prawnik zatrudniony w naszej firmie pracuje tylko w określonych godzinach, co w przeciwieństwie do wyspecjalizowanych kancelarii, które często są dostępne 24/7, stawia go w gorszej pozycji.

Dzięki stworzonym przez nas krótkich charakterystykach obu opcji obsługi prawnej jasno widać, iż outsourcing kancelarii prawnej jest korzystniejszą opcją dla przedsiębiorców. Szybkość i skuteczność jego działania, dostęp do wyspecjalizowanych prawników oraz znaczna minimalizacja kosztów przemawiają za tym, aby rozważyć skorzystanie z usług takiej obsługi prawnej.