Nowelizacja prawa celnego 2021 30.06.2021

Nowelizacja prawa celnego 2021

Wraz z początkiem czerwca wchodzą w życie zmienione przepisy ustawy Prawo celne. W związku z tym, że nasze artykuły piszemy w szczególności z myślą o przedsiębiorcach – w dzisiejszym wpisie znajdziesz najważniejsze regulacje, jakie wprowadziła nowelizacja prawa celnego 2021. Co nowego przygotował dla nas ustawodawca? Na co położono szczególny nacisk? Co zmieni się w praktyce dla importerów i nie tylko? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Zapraszamy do lektury.

Nowelizacja prawa celnego 2021

Rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej związanej z przywozem towarów – to główny cel nowelizacji prawa celnego. Ustawodawca wprowadzając zmiany, szczególny nacisk położył na rozwiązanie kwestii związanych ze skomplikowanymi formalnościami. Chodzi w szczególności o sytuacje, w których przedsiębiorcy importujący np. paliwa silnikowe, zobowiązani był do zdobycia nawet kilku decyzji celnych i podatkowych. Nowelizacja prawa celnego ma przede wszystkim za zadanie usprawnienie i ujednolicenie całego procesu wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów. Mówiąc konkretniej – w poczynionych zmianach położono szczególny nacisk na to, aby przedsiębiorcom, którzy zajmują się m.in. importem, ułatwić przejście przez szereg formalności.

Poza zmianami dla importerów, nowe rozwiązania dotyczą również gier hazardowych, opłat paliwowych i emisyjnych oraz identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

Jedna decyzja celno-podatkowa dla importerów

Pierwszą – mającą największe znaczenie – zmianą dokonaną przez nowelizację prawa celnego jest usprawnienie całego procesu wydawania decyzji związanych z importem towarów. Obecnie podmioty importowe, w związku ze swoją działalnością, muszą dopełnić szeregu formalności. Postępowanie celne i podatkowe prowadzi się odrębnie. Następnie w ich wyniku – w zależności od rodzaju towaru – wydawanych jest nawet kilka decyzji (dotyczących należności celnych i podatkowych oraz opłat: emisyjnej – w przypadku importu paliw silnikowych i paliwowej – w przypadku importu paliw silnikowych i gazu). To ma się jednak zmienić.

Nowelizacja prawa celnego sprowadza wszystkie konieczne do uzyskania decyzje w jedną. W konsekwencji prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla określenia należności celnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej (o ile będą one należne). Następnie wydana zostanie jedna decyzja dla wszystkich tych należności i opłat.

Dzięki owemu rozwiązaniu z całą pewnością obsługa celna importerów stanie się sprawniejsza i szybsza. Dodatkowo wprowadzone rozwiązanie ograniczy koszty po stronie podmiotów dokonujących importu towarów.

Zmiany w obszarze gier hazardowych

Istotne zmiany dotyczą także organizatorów gier hazardowych. Nowe przepisy wprowadzają również uproszczenie i skrócenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych. W jaki sposób?

Podmioty będą miały możliwość przekazania wymaganych prawem informacji lub zgłoszeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ma to uprościć i przyspieszyć niezbędne formalności. Natomiast kompetencje do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych nieprzestrzegających przepisów ustawy o grach hazardowych uzyska naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Nowelizacja prawa celnego 2021 – pozostałe zmiany

Co więcej, nowelizacja prawa celnego przewiduje takie zmiany, jak:

  • Cudzoziemiec pracujący w Polsce będzie mógł otrzymać numer PESEL. Dzięki temu możliwe będzie ich łatwiejsze zidentyfikowanie dla celów podatkowych. Z całą pewnością skorzystają na tym nie tylko sami obcokrajowcy, ale również zatrudniający ich pracodawcy.
  • Podatnik otrzyma zwrot opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej na zasadach i w przypadkach podobnych, jak przy zwrocie akcyzy. Oczywiście będzie się to odbywało na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu.
  • Importer paliwa, chcąc wysłać do organu informację o opłacie emisyjnej, będzie składał ją naczelnikowi celno-skarbowemu. Dotychczas informacje tę kierowano do naczelnika urzędu skarbowego, jako organu właściwego do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych.
  • Uproszczono proces ubiegania się o wpis do wykazu gwarantów celnych w celu zabezpieczenia pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Odstąpiono od wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów – wpis do wykazu będzie decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
  • Ujednolicenie trybu prowadzenia kontroli celno-skarbowych w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego i prawa podatkowego w związku z przywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.
  • Odformalizowanie całej procedury wpisu na listę agentów celnych. Wpis na listę będzie decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. W ten sposób skrócony zostanie czas oczekiwania osób zainteresowanych na taki wpis.
  • Wyznaczono organ celny właściwy do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu długu celnego oraz odsetek.