logistyk a spedytor 30.06.2021

Logistyk a spedytor – różnice

Transport jest charakterystycznym działem gospodarki, który ma ogromny wpływ na jej rozwój. Razem ze spedycją oraz logistyką tworzą tzw. branżę TSL. W rezultacie te trzy sektory łącznie stanowią segment odpowiadający za kompleksową obsługę przewozów – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Mimo że łączy je wiele – m.in. sam proces przewozu – w praktyce jednak każdy z tych podmiotów odpowiada za inne zadania. O ile jesteśmy w stanie intuicyjnie odróżnić sam transport od logistyki czy spedycji, wskazanie elementów odrębnych pomiędzy tymi dwoma sektorami jest już bardziej problematyczne. Aby uniknąć jakichkolwiek pomyłek czy niejasności – warto przyjrzeć się tej tematyce uważniej. Rozróżnienie poszczególnych usług będzie bowiem wpływało np. na decyzję klienta o podjęciu współpracy. Czym zajmuje się logistyk, a czym spedytor? Odpowiedź znajdziesz w niniejszym artykule.

Zapraszamy do lektury.

Praca logistyka

W wielkim skrócie można stwierdzić, że logistyk w swojej pracy dba o jak najbardziej logiczne rozplanowanie łańcucha dostaw. Mówiąc konkretniej, jego zadaniem jest takie jego skoordynowanie, aby produkt został sprawnie i bez jakichkolwiek zbędnych problemów przetransportowany od samego nadawcy do miejsca docelowego. Jeśli chodzi o konkretny zakres obowiązków zawodowych logistyka, często będzie on zależał od firmy, w jakiej pracuje, a dokładniej od od profilu działalności danego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak można wyróżnić podstawowe zadania, jakimi zajmuje się on w swojej pracy, a mianowicie:

 • szeroko pojęte zarządzanie transportem;
 • odpowiednie planowanie przepływu towarów, aby nie zalegały one w magazynach przedsiębiorstwa (sam proces planowania w logistyce składa się z poszczególnych etapów, jak: projektowanie, wdrażanie, realizacje, kontrole i nadzór);
 • zapewnienie optymalnych kosztów firmy;
 • nadzór nad oznaczaniem i identyfikacją wyrobów w trakcie produkcji i magazynowania.

Czasami jest to również:

 • nadzorowanie procesu reklamacji;
 • kontakt z klientami;
 • prognozowanie popytu.

Co najistotniejsze w tej kwestii – wszystkie te działania muszą przebiegać z zachowaniem jak najwyższej jakości, sprawności i efektywności. Ich celem jest bowiem zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów. W rezultacie osoba odpowiedzialna za logistykę w firmie powinna być wszechstronna i posiadać pełną wiedzę na temat obecnie przeprowadzanych przez firmę transportów. Logistyk powinien zatem wiedzieć wszystko o danym ładunku (lub wiedzieć, gdzie szybko znaleźć na ten tamat informacje w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów).

Z racji szerokiego zakresu obowiązków, aby zostać logistykiem, warto zdobyć odpowiednie wykształcenie. Zwłaszcza, gdy aspirujemy na lepiej płatne i specjalistyczne stanowisko, np. specjalistę ds. logistyki lub kierownika logistyki. Wówczas wymogiem może być nawet wykształcenie wyższe.

Praca spedytora

Spedycja jest natomiast pojęciem o wiele węższym, gdyby porównać ją do logistyki. Można uznać także, że oba te obszary są niejako współzależne od siebie. Logistyk bowiem zajmuje się planowaniem całego procesu transportu, a spedytor jego organizacją. Jego głównym celem jest bezpieczne dostarczenie ładunku z punktu A do punktu B. W przypadku transportu międzynarodowego, spedytor odpowiada również za czynności związane z odprawą celną. Niezbędne jest zatem, aby osoba świadcząca usługi spedycyjne dysponowała odpowiednią wiedzą z zakresu prawa.

Zadaniem spedytora jest przede wszystkim zorganizowanie przewozu, z jednoczesnym dopełnieniem formalności, które są z nim związane. W praktyce zajmuje się on realizowaniem zleceń przewozu, a więc sprowadza się to do:

 • zawierania umów z klientami;
 • znalezienia środka transportu dla danego ładunku;
 • kompletowania niezbędnej dokumentacji;
 • weryfikacji wszelkich niezbędnych kosztów (koszty frachtu, opłaty portowe i celne);
 • zapewnienia odpowiedniego ubezpieczenia;
 • wystawiania listów przewozowych;
 • nadania towaru;
 • koordynowania i dostarczania ładunku do przewoźnika;
 • rozwiązywania problemów związanych z transportem ładunku.

Dodatkowo spedytor w swojej pracy dość często zajmuje się negocjacjami cen i warunków przewozu, wypełnianiem druków celnych czy zlecaniem załadunku i rozładunku towaru. Musi on być więc dobrym negocjatorem, szybko i strategicznie myśleć, a przy tym nie może bać się wyzwań. Jest to więc funkcja, która wymaga ogromnej wiedzy nie tylko z zakresu różnego rodzaju transportu, ale również dotyczącej szczegółów prawa – często w różnych krajach, jeżeli w ofercie firmy znajduje się spedycja międzynarodowa.

W tym miejscu warto także zaznaczyć, że w żargonie transportowym mianem samego spedytora często określa się całą firmę zajmującą się świadczeniem usług spedytorskich.

Logistyk a spedytor – podsumowanie

Praca zarówno w logistyce, jak i spedycji jest wymagająca i odpowiedzialna, ale z pewnością daje również sporo satysfakcji. Mimo że wiele osób myli oba te zajęcia, często używając ich jako synonimów – po przeczytaniu niniejszego artykuł już wiesz, na czym polega zasadnicza różnica. Jest ona stosunkowo niewielka, ponieważ obie te dziedziny nie mają sztywno określonych ram i granic. Jak mogłeś zauważyć, zarówno logistyk i spedytor posiadają kompetencje, które często nachodzą na siebie lub się wymieniają.

Dokonując krótkiego podsumowania można stwierdzić, że:

 • Spedycja zajmuje się transportem bezpośrednim z punktu A do punktu B, z jednoczesnym uwzględnieniem w tym procesie wszystkich aspektów prawnych. Nakierowana jest przede wszystkim na efektywną realizację procesu transportu.
 • Logistyka obejmuje znacznie szerszy zakres. Odpowiada bowiem za planowanie, realizowanie oraz nadzór całego procesu transportu. W rezultacie głównym zadaniem logistyka jest odpowiednie planowanie.
 • Czynności zawodowe podejmowane przez logistyka mają zatem głównie charakter teoretyczny, natomiast spedytora – praktyczny. Ze względu na to, że oba się w praktyce uzupełniają, odgrywają kluczową rolę w życiu firmy transportowej. Zapewniają bowiem szybki i sprawny transport towarów.