exlibra-likwidacja-spolki 29.11.2019

Likwidacja działalności gospodarczej – formalności

Likwidacja działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, które państwo nakłada na przedsiębiorców. Również jej likwidacja wymaga spełnienia szeregu formalności. Nie wystarczy wyrejestrowanie działalności z CEIDG i ZUS – kończący działalność przedsiębiorca musi skupić się również na sporządzeniu remanentu, rozliczeniu podatków, zamknięciu kasy fiskalnej i konta firmowego. Jeżeli obawiasz się, że podczas likwidacji działalności pominiesz jakiś krok, koniecznie sprawdź, jakie są Twoje obowiązki.

Wyrejestrowanie firmy z CEIDG

Pierwszym krokiem podczas likwidacji firmy jest wykreślenie jej z CEIDG. Możesz zrobić to na cztery sposoby: bezpośrednio w urzędzie, listownie, telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem serwisu ceidg.gov.pl. Wniosek o wyrejestrowanie firmy możesz złożyć w dowolnym terminie, jednak pamiętaj, że jego złożenie zaraz po zakończeniu działalności ułatwi Ci wiele późniejszych formalności. Po weryfikacji poprawności wniosku, zostaniesz wykreślony z CEIDG. Usługa ta jest bezpłatna i następuje w chwili zamieszczenia zmienionych danych w CEIDG, czyli nie później niż następnego dnia roboczego po wpłynięciu wniosku.

Wyrejestrowanie firmy z ZUS-u

Po likwidacji działalności w CEIDG, ZUS otrzymuje informację o likwidacji działalności gospodarczej. Dzięki temu urząd automatycznie wyrejestrowuje właściciela firmy z płacenia składek. Po Twojej stronie stoi natomiast wyrejestrowanie siebie, członków Twojej rodziny, pracowników oraz ich rodzin z ubezpieczeń. Aby to zrobić skorzystaj z dostępnych w urzędzie lub Internecie formularzy ZUS ZWUA oraz ZCNA. Możesz złożyć je zarówno bezpośrednio w ZUS-ie, jak również za pomocą platformy pue.zus.pl.

Spis z natury i wykaz składników majątku

Mimo iż zamknięcie działalności samo w sobie jest bezpłatne, to może okazać się, że przedsiębiorca musi ponieść dodatkowe koszty związane z majątkiem firmy. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie remanentu. Spis z natury wykonują przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Przepisy nie wskazują, jak dokładnie powinien wyglądać spis. Określają natomiast wszystkie elementy, które powinny się w nim znaleźć. Drugim niezbędnym podczas likwidacji dokumentem jest wykaz składników majątku dla celów podatku dochodowego. Jego przeprowadzenie jest niezbędne do ustalenia dochodu w przypadku sprzedaży składników majątku firmy. Dokumentu nie trzeba przekazywać instytucjom państwowych. Należy go jednak przechowywać i udostępnić w razie kontroli.

Remanent likwidacyjny i rozliczenie podatku VAT

Jeżeli byłeś czynnym podatnikiem VAT, to do Twoich obowiązków po likwidacji firmy należy również złożenie formularza VAT-Z. Powinieneś zrobić to w terminie 7 dni od dnia zaprzestania czynności podatkowych. Dzięki zgłoszeniu zostaniesz wykasowany z rejestru podatników VAT. Dodatkowo, musisz przygotować spis z natury dla celów podatku VAT, czyli tzw. remanent likwidacyjny. To właśnie na jego podstawie obliczysz kwotę należnego podatku. Informacje na ten temat musisz przekazać do urzędu drogą elektroniczną na druku VAT-7 lub VAT-7K. Pamiętaj również o przesłaniu w formie papierowej informacji o spisie z natury do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Inne obowiązki

Innym istotnym krokiem podczas likwidacji firmy jest zamknięcie kasy fiskalnej. W tym celu musisz wykonać raport dobowy oraz okresowy, a także, w terminie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej, złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o odczytanie pamięci fiskalnej kasy oraz o jej wyrejestrowanie z ewidencji kas. Niezbędna będzie również wizyta serwisanta, który, dokona odczytu zawartości pamięci kasy za cały okres pracy urządzenia. Nie zapomnij również o zamknięciu konta firmowego oraz wyrejestrowaniu odbiornika radiowo-telewizyjnego.