EXLIBRA-przewoznik-drogowy 03.07.2019

Kto może zostać przewoźnikiem drogowym?

Aby zostać przewoźnikiem drogowym, czyli wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie tego zawodu. Jakie warunki jako przedsiębiorca musisz spełnić, by zostać przewoźnikiem drogowym?

 

  1. Stała i rzeczywista siedziba w jednym z państw członkowskich UE

 

Informacje o adresie i siedzibie będziesz musiał przedstawić, wypełniając wniosek o udzielenie zezwolenia.

 

  1. Dobra reputacja

 

Warunek ten dotyczy ciebie jako przewoźnika drogowego, osób zarządzających firmą i zarządzającego transportem. Jeśli jesteś mikro przedsiębiorcą, który na podstawie umowy przekazuje uprawnienia do zarządzania transportem w swoim imieniu innej osobie, taka osoba również musi spełniać warunek dobrej reputacji. Określenie „dobra reputacja” w tym przypadku oznacza, że żadna z ww. osób nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w ustawie, ani nie podlega karom pieniężnym za naruszenie przepisów z zakresu transportu drogowego. Ustawa, o której mowa, to ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2011 r. (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371).

 

  1. Odpowiednia zdolność finansowa

 

Suma pieniędzy posiadanych przez przedsiębiorcę, która uznawana jest za wystarczającą do prowadzenia działalności gospodarczej jako przewoźnik drogowy, jest określona z góry. Wynosi ona  9000 euro na pierwszy pojazd samochodowy i 5000 euro na każdy kolejny pojazd. Kurs euro wyliczany jest na podstawie jego wartości z pierwszego dnia roboczego października, który opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Swoją zdolność finansową należy udokumentować. Do tego celu może służyć:

  • roczne sprawozdanie finansowe z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli podlega takiemu badaniu)
  • gwarancja bankowa
  • ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

 

  1. Zatrudnianie i zlecanie przewozu wyłącznie osobom z prawem wykonywania zawodu kierowcy

 

Zarówno kierowcy zatrudnieni przez ciebie, jak i niezatrudnieni, ale wykonujący osobiście przewóz na twoją rzecz nie mogą mieć zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Informacje o spełnieniu tego wymogu należy zawrzeć w odpowiednim oświadczeniu, składanym wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

 

Jeśli spełniasz wszystkie ww. wymogi, możesz zacząć kompletować dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Informacje o dokumentach, które musisz przygotować, przedstawimy w następnym artykule.