Kontrole celno-skarbowe przez Internet 18.01.2022

Kontrole celno-skarbowe przez Internet

Już od jakiegoś czasu, bowiem od 12 sierpnia 2021 roku, urzędnicy przeprowadzający kontrole celno-skarbowe mogą wykonywać część swoich obowiązków w sposób zdalny. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, jak wyglądają kontrole celno-skarbowe przez Internet. Przede wszystkim odpowiemy w nim na następujące pytania:

  • W jaki sposób urzędnicy mogą przeprowadzać postępowania celno-skarbowe w sposób zdalny?
  • Jakie postępowania mogą być przeprowadzane przez Internet?

Ponadto, jeśli interesuje Cię tematyka kontroli celno-skarbowych, a w szczególności to, czego mogą dotyczyć takie kontrole oraz jakie uprawnienia przysługują urzędnikom w ich trakcie, zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami z tej serii na naszym blogu.

Tymczasem zapraszamy do lektury niniejszego wpisu.

Kontrole celno-skarbowe przez Internet

Kontroli celno-skarbowej podlegają wszyscy przedsiębiorcy obowiązani do przestrzegania przepisów prawa. Dodatkowo przepisy obowiązującego prawa pozwalają objąć kontrolą każdą osobę oraz podmiot, który wykonuje czynności opodatkowane lub inne czynności mające znaczenie w świetle prawa podatkowego oraz jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że takie czynności może (lub powinien) wykonywać.

Uwaga!

Kontroli podlegają także osoby, które nie zarejestrowały działalności gospodarczej lub też nie zgłosiły się do obowiązku podatkowego, mimo takiej powinności.

W wyniku pandemii koronawirusa znacząco zmieniły się także zasady kontrolowania podatników ze strony państwa. Potrzeba korzystania z pracy głównie w trybie zdalnym, podyktowana bezpieczeństwem, sprawiła, że od sierpnia 2021 roku kontrole celno-skarbowe mogą odbywać się w sposób zdalny, przez Internet. W tej kwestii konieczne okazało się zatem wprowadzenie nowych regulacji, które taki proceder umożliwią. O tym jednak poniżej.

Jakie postępowania mogą być przeprowadzane zdalnie?

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów kontroli celno-skarbowej, od 12 sierpnia 2021 roku, urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej mogą:

  • prowadzić przesłuchania na odległość (przez Internet) oraz
  • utrwalać przebieg przesłuchań w czasie kontroli celno-skarbowej.

Powyższe czynności mają przyczynić się do efektywniejszej pracy organów, a przede wszystkim do przeprowadzenia takich postępowań jak kontrole celno-skarbowe, a także związanych z kontrolą celno-skarbową postępowań w sprawach:

  • celnych,
  • podatkowych,
  • o przestępstwo lub wykroczenie,
  • o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli przepisy ustaw dopuszczają wykorzystanie zapisu w tych postępowaniach.

Okazuje się zatem, iż powyższe rozwiązanie pozwala na rzeczywiste wykonywanie czynności przesłuchania na odległość. A co najważniejsze, przyspiesza kontrole oraz funkcjonowanie organów.

Jak przesłuchania w sprawach celno-skarbowych wyglądały dotychczas?

Do tej pory przesłuchania w sprawach celno-skarbowych odbywały się w ten sposób, iż podatnika z reguły wzywano do urzędu, który kontrolę prowadził. Wiązało się to zatem z koniecznością stawiennictwa w miejscu, które nierzadko było oddalone o kilkaset kilometrów. Za plus nowego rozwiązania można zatem uznać fakt, iż kontrole zdalne pozwalają uniknąć podatnikom dalekich podróży.

Kontrole celno-skarbowe przez Internet. Podsumowanie

Pandemia koronawirusa bezsprzecznie wpłynęła na wiele aspektów naszego życia. Również w przypadku kontroli celno-skarbowych wymusiła na organach kontroli konieczność dostosowania się do aktualnej sytuacji. Można spodziewać się tego, że w najbliższym czasie organy kontroli ochoczo będą korzystać z możliwości przesłuchania w sprawach celno-skarbowych przez Internet. Zwłaszcza że taka możliwość została prawnie uregulowana.

Mamy nadzieję, że po lekturze niniejszego artykułu wiesz już, jak wyglądają obecnie kontrole celno-skarbowe, które przeprowadza się przez Internet. Ponadto serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami z tej serii. Wyjaśniliśmy w nich dokładnie, czego może dotyczyć kontrola celno-skarbowa oraz przedstawiliśmy uprawnienia urzędników w jej trakcie.