karta kierowcy 26.10.2021

Karta kierowcy – co to i jak ją uzyskać?

Karta kierowcy to dokument imienny, który powinien posiadać każdy profesjonalny przewoźnik. W szczególności dotyczy to każdego, kto prowadzi pojazd powyżej 3,5 tony oraz przewozi ponad 9 osób, łącznie z kierowcą. Dokument ten umożliwia identyfikację oraz monitorowanie przejazdów kontrolowanych przez tachograf cyfrowy. Wymóg posiadania tego urządzenia oraz karty kierowcy nakładają przepisy Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE Nr 165/2014 o stosowaniu urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym. Obowiązkowi posiadania karty kierowcy podlegają zatem wszystkie osoby zajmujące się zawodowo transportem w całej Unii Europejskiej.

W dzisiejszym artykule przedstawimy, jak krok po kroku uzyskać kartę kierowcy.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Karta kierowcy – najważniejsze informacje

Celem wprowadzenia obowiązku posiadania karty kierowcy przez profesjonalnych przewoźników na terenie Unii Europejskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Zgodnie z tym, o czym wspomnieliśmy we wstępie, kartę kierowcy powinien posiadać każdy kierowca prowadzący pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy. Ze względu na to, że karta ma charakter imienny – jeden kierowca może posiadać tylko jedną kartę. Jej podstawowym zadaniem jest gromadzenie danych dotyczących czynności kierowcy. Identyfikuje samego kierowcę oraz rejestruje datę, czas i przebieg jazdy (przejechany dystans czy zmiany aktywności).

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest stosowanie karty w każdym dniu pracy, kiedy prowadzi pojazd. Powinna ona znajdować się w urządzeniu rejestrującym od momentu przejęcia pojazdu do zakończenia dnia pracy.

Co istotne, informacje zgromadzone na karcie pozwalają funkcjonariuszom służb kontrolnych zweryfikować, czy kierowca nie dopuścił się jakichkolwiek naruszeń w związku z wykonywanymi przez niego obowiązkami zawodowymi. Najczęściej jest to skontrolowanie dziennego czasu pracy, stosowania się do obowiązujących limitów przerw czy przestrzegania dopuszczalnej prędkości.

Karty kierowcy rejestrują czas pracy na przestrzeni 28 dni roboczych. Po tym czasie należy pobrać dane oraz przechowywać przez okres 12 miesięcy. Ponadto pracodawca może kopiować dane z karty w celu kontroli swojego pracownika.

Jak uzyskać kartę kierowcy?

Kartę kierowcy można uzyskać poprzez skierowanie odpowiedniego wniosku do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym kierowca posiada swoje miejsce zamieszkania. Na terenie naszego kraju zajmuje się tym wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) w Warszawie.

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać kartę kierowcy?

 1. Wypełnij odpowiedni wniosek.
 2. Do wniosku dołącz kopię ważnego prawa jazdy i swoją fotografię.
 3. Opłać wniosek oraz dołącz do niego kopię potwierdzenia uregulowania opłaty za wydanie karty.
 4. Karta kierowcy zostanie Ci wydana w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia poprawnego wniosku.

Wniosek o wydanie karty kierowcy można złożyć na kilka sposobów:

 • elektronicznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych,
 • osobiście, w formie papierowej,
 • wysyłając wypełniony wniosek z załącznikami pocztą na adres: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. ul. Karczunkowska 30, 02-871 Warszawa z dopiskiem „STC”.

Dokument wydawany jest na pięć lat, ale nie dłużej niż okres ważności prawa jazdy kierowcy ubiegającego się o opisywany dokument. Koszt wydania karty kierowcy to 172,20 zł brutto.

Uwaga!

Każdy kierowca może ubiegać się o refundację poniesionych kosztów od swojego pracodawcy, na podstawie imiennego dowodu uregulowania należności.

Na kartę oczekuje się do 30 dni roboczych. Składając wniosek w formie elektronicznej, możesz spodziewać się wyrobienia karty w ciągu około 7 dni.

Przedłużenie ważności

Ze względu na to, że karta kierowcy wydawana jest na określony czas – 5 lat – obowiązkiem kierowcy jest regularne odnawianie kwalifikacji w celu wykonywania zawodu. Jeżeli chcemy zachować ciągłość pracy, powinniśmy pamiętać o tym, aby we właściwym czasie złożyć stosowną dokumentację, by przedłużyć kartę.

W tym celu wystarczy złożyć odpowiedni wniosek o przedłużenie ważności karty, nie później niż na 60 dni roboczych przed upływem okresu ważności karty.

Karta kierowcy – najczęstsze naruszenia i kary

Kontrole w transporcie drogowym to codzienność. Poniżej przedstawiamy listę najczęstszych naruszeń w transporcie drogowym:

 • niezarejestrowanie aktywności, prędkości pojazdu i przebytej drogi na karcie – 2000 zł,
 • wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, który został odłączony – 2000 zł,
 • posługiwanie się cudzą kartą kierowcy lub cudzą wykresówką –  2000 zł,
 • posiadanie lub posługiwanie się przez kierowcę więcej niż jedną własną, ważną kartą kierowcy – 2000 zł,
 • przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 1 godziny – 50 zł,
 • przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu za każdą następną rozpoczętą godzinę – 100 zł.