Jak zostać spedytorem? 15.04.2021

Jak zostać spedytorem?

Mimo powszechnej opinii, że spedytor to ,,ten zajmujący się tylko transportem”, jego obowiązki obejmują znacznie szerszy zakres. Mnóstwo zadań – które, owszem obejmują także transportowany towar – ale i jego organizację, cenę, czy relację z kontrahentami, skutkuje przyjęciem na siebie sporej odpowiedzialności. Jakie są obowiązki spedytora? A przede wszystkim, jak zostać spedytorem? 

Z poniższego artykułu dowiesz się w szczególności:

 • czym zajmuje się spedytor?
 • jakimi cechami charakteru powinien odznaczać się spedytor?
 • co jest ważniejsze w tej pracy: wykształcenie, czy odpowiednie umiejętności?
 • a co najistotniejsze: jak zostać spedytorem?

Czym zajmuje się spedytor?

Jak zaznaczyliśmy już we wstępie, spedytor zajmuje się przede wszystkim organizacją transportu danego towaru. Jednak w tym krótkim i ogólnym pojęciu mieści się szeroki zakres zadań. Przede wszystkim, pracę spedytora można krótko określić jako swoistą opiekę nad przesyłką, w trakcie jej drogi z punktu A do punktu B. Związana jest z tym więc wszelka organizacja działań związanych z owym przewozem. Od wyboru przewoźnika, przez negocjowanie jak najkorzystniejszej stawki, po prowadzenie dokumentacji, rozliczanie zleceń, czy podpisywanie umów i kontakt z kontrahentami.

Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że spedytor w żadnym wypadku nie jest przewoźnikiem. Z doświadczenia wiemy, że oba te pojęcia używane są potocznie jako tożsame. Jednak nie powinniśmy ich używać zamiennie. Przewoźnik zajmuje się jedynie transportem towaru – a spedytor – wszystkim, co związane z prawidłową organizacją tego transportu.

Jakie zadania możemy więc zaliczyć do typowych w zawodzie spedytora?

 • Codzienne komunikowanie się z kierowcami, przewoźnikami, klientami, kontrahentami oraz współpracownikami w firmie – nie tylko w ojczystym języku.
 • Pozyskiwanie nowych klientów i przewoźników (np. wyszukiwanie najlepszych i najtańszych środków transportu),
 • Bieżąca obsługa zleceniodawców (np. poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu telefonicznego/mailowego),
 • Bezpośrednia współpraca z przewoźnikami (np. negocjowanie stawek transportowych),
 • Monitorowanie obsługiwanych zleceń (np. pilnowanie terminowości realizowanych usług oraz tego, czy towar został dostarczony w nieuszkodzonym stanie).

Jakimi cechami charakteru powinien odznaczać się spedytor?

Wiele kluczowych cech w zawodzie spedytora możemy określić na podstawie powyżej wymienionych zadań. Zatem, spedytor powinien charakteryzować się:

 • łatwością w nawiązywaniu kontaktów,
 • charyzmą,
 • żyłką handlowca oraz skutecznością w negocjacjach,
 • dobrą organizacją pracy,
 • podzielnością uwagi,
 • zdolnością efektywnej pracy pod presją i stresem,
 • wyobraźnią przestrzenną,
 • zdolnością strategicznego i analitycznego myślenia.

A dodatkowo, spedytor powinien znać najlepiej kilka języków obcych. Obecnie podstawą okazuje się znajomość języka angielskiego. Jednak pamiętaj, w przypadku tego zawodu – im więcej tym lepiej. Niezaprzeczalnie zaprocentuje także znajomość języka niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, czy francuskiego.

Spedytor powinien być także w dużym stopniu dojrzały oraz odpowiedzialny. Branżę transportową możemy bowiem z pewnością zaliczyć do jednej z najbardziej dynamicznych. Na przykład, kiedy auto nie przyjeżdża po ładunek z powodu awarii lub gdy jest więcej towaru niż wcześniej zakładano – wtedy spedytor musi wyjaśnić wszystkie zaistniałe okoliczności i negocjować dalsze ustalenia. Gdy coś nie działa jak powinno, spedytor nie ma czasu na szukanie winnych – musi zabrać na siebie odpowiedzialność i znaleźć jak najszybciej odpowiednie rozwiązanie. Wówczas wymaga to od spedytora działania na kilku płaszczyznach jednocześnie.

Jak zostać spedytorem?

Opinie na temat tego zawodu i rozpoczęcia kariery w tej dziedzinie są podzielone. Większość osób twierdzi, że wystarczą odpowiednie umiejętności, jak łatwość nawiązywania kontaktu, znajomość języków obcych, czy skrupulatność. Obecny rynek pracy jednak może postawić poprzeczkę nieco wyżej i wymagać od kandydata na stanowisko spedytora również kierunkowego wykształcenia. W tej sytuacji koniecznością może okazać się dyplom ukończenia studiów na kierunku ,,Transport i logistyka”, „Zarządzanie transportem”, czy nawet ,,Logistyka”.

Pamiętajmy jednak, że wszystko zależy od pracodawcy. Zdarzają się tacy, którzy za podstawowy wymóg stawiają kierunkowe wykształcenie i bez niego nie ma mowy o przyjęciu na to stanowisko. Z drugiej strony pracodawcy mogą reprezentować całkiem przeciwne poglądy, gdzie najbardziej liczy się dla nich potencjał kandydata. Wówczas, widząc u swojego kandydata żyłkę do biznesu, znajomość branży, czy ważne cechy, jakimi powinien odznaczać się spedytor – oferują możliwość przyuczenia do zawodu.

Jak zostać spedytorem? Podsumowanie

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł odpowiedział na pytanie, na czym faktycznie polega praca spedytora. Jak można łatwo zauważyć, nie jest to praca dla każdego. Spedytor powinien posiadać pewne kluczowe predyspozycje i cechy charakteru, które z pewnością zaprocentują w wykonywanej przez niego pracy. Niemniej jednak, poza ważnymi umiejętnościami interpersonalnymi, obecne ważne jest także wykształcenie w tym kierunku.