EXLIBRA - Jak założyć firmę? Jak krok po kroku wypełnić wniosek CEIDG-1? 14.08.2019

Jak założyć firmę? Jak krok po kroku wypełnić wniosek CEIDG-1?

Jeśli wybrałeś już formę prawną firmy, a także formę opodatkowania oraz kody PKD, przyszedł czas na zgłoszenie działalności do rejestru przedsiębiorców – CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jak wypełnić wniosek CEIDG-1? Gdzie go złożyć? Podpowiadamy poniżej.

Jak założyć firmę? Gdzie znaleźć wniosek CEIDG-1?

Wniosek CEIDG-1 można złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i w formie elektronicznej. Jeśli zdecydujesz się na pierwszą możliwość, masz do wyboru kilka opcji. Pierwsza to wypełnienie formularza online, a następnie jego wydrukowanie lub pobranie wniosku w wersji PDF i ręczne uzupełnienie. Możesz również udać się do odpowiedniego urzędu i tam na miejscu uzupełnić niezbędne do rejestracji dane.

Niewątpliwie najwygodniejszym sposobem rejestracji firmy jest wypełnienie i złożenie wniosku w formie elektronicznej. Formularz CEIDG-1 znaleźć można pod adresem https://prod.ceidg.gov.pl.

Gdzie złożyć wniosek CEIDG-1?

Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku CEIDG-1 w wersji papierowej, możesz dokonać tego osobiście w urzędzie miasta lub gminy albo wysłać wypełniony dokument listem poleconym na adres urzędu. W tym drugim przypadku pamiętaj jednak, że podpis złożony na wniosku, musi być poświadczony notarialnie.

Jak już wspomnieliśmy, wygodniejszą formą rejestracji działalności gospodarczej jest wypełnienie i złożenie CEIDG-1 online. Aby przeprowadzić całą procedurę, musisz zarejestrować się na portalu CEIDG, wypełnić formularz, a następnie podpisać go aktywnym Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Niedawno pojawiła się również druga możliwość przeprowadzenia rejestracji firmy online – poprzez bankowość elektroniczną. Pamiętaj jednak, że forma ta pozwala jedynie założyć działalność gospodarczą, ale nie umożliwia zgłoszenia do ZUS-u i urzędu skarbowego.

Jak wypełnić wniosek CEIDG-1? Instrukcja krok po kroku

Formularz CEIDG-1 jest nie tylko dokumentem pozwalającym na zarejestrowanie działalności gospodarczej, ale również wnioskiem o uzyskanie wpisu do rejestru REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym do urzędu skarbowego oraz zgłoszeniem płatnika składek ZUS. Za pomocą CEIDG-1 można starać się o wpis, zmianę lub wykreślenie z wymienionych rejestrów. Dziś jednak skupimy się na rejestracji firmy za pomocą CEIDG-1.

 

Jak założyć firmę? Jak krok po kroku wypełnić wniosek CEIDG-1?

 1. Rodzaj wniosku

Jeśli wypełniasz formularz online i na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ zadeklarowałeś chęć założenia działalności, automatycznie pojawi się tutaj informacja „Wniosek o wpis do CEIDG”.

 1. Miejsce złożenia wniosku

W pozycji 02.3. musisz wskazać, kto składa wniosek. Jeśli robisz to we własnym imieniu, wybierz opcję “Przedsiębiorca”, a gdy jesteś pełnomocnikiem przedsiębiorcy, wybierz “Osobę uprawnioną”.

 1. Dane wnioskodawcy

Teraz przyszedł czas na podanie podstawowych danych osobowych niezbędnych do założenia działalności. Jeśli nie posiadasz numer NIP oraz REGON, poinformuj o tym urząd, zaznaczając odpowiednie okienka. Wniosek CEIDG-1 stanie się wówczas zgłoszeniem do rejestru REGON i wnioskiem o nadanie NIP.

 

Jak założyć firmę? Jak krok po kroku wypełnić wniosek CEIDG-1?

 1. Adres zamieszkania wnioskodawcy

Tym razem jesteś proszony o uzupełnienie informacji na temat miejsca zamieszkania. Pole 11 „Opis nietypowego miejsca” najczęściej pozostawia się puste.

 1. Adres elektroniczny

Wbrew pierwszemu skojarzeniu, nie chodzi tutaj o adres e-mail, ale o nazwę skrytki w systemie ePUAP. Najlepiej pozostawić to pole puste i nadal korzystać z komunikacji listowej.

 1. Firma przedsiębiorcy

W kolejnej rubryce wpisz nazwę firmy. Musi ona zawierać Twoje imię i nazwisko, możesz umieścić w nazwie również dodatkowe określenie.

W pozycji 06.1 określ przewidywaną liczbę osób, które będą pracować w firmie. Jeśli nie zamierzasz zatrudniać pracowników, wpisz 1.

W rubryce 06.2 podaj kody PKD usług świadczonych w ramach firmy. Określ również przeważający rodzaj działalności, a więc tę, która będzie przynosiła najwyższe zyski.

 1. Nazwa skrócona

Informacja podawana dla potrzeb ZUS. Najlepiej wpisać tutaj jedynie swoje imię i nazwisko.

 1. Data rozpoczęcia działalności

Wpisz dokładną datę rozpoczęcia działalności, może być ona późniejsza niż data złożenia wniosku.

 1. Dane do kontaktu

Wypełnienie tej części wniosku CEIDG-1 jest dobrowolne. Podane dane do kontaktu zostaną udostępnione publicznie, możesz też zaznaczyć opcję “Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG”. Wówczas podane przez Ciebie informacje trafią jedynie do urzędów i nie zostaną upublicznione w bazie przedsiębiorców.

 

Jak założyć firmę? Jak krok po kroku wypełnić wniosek CEIDG-1?

 1. Adresy związane z działalności gospodarczą

Adres do doręczeń to inaczej adres korespondencyjny. Ponadto jesteś zobligowany również do poinformowania urzędów o stałym miejscu wykonywania działalności gospodarczej.

 1. Dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

W kolejnej rubryce wypisz wszystkie miejsca stałego wykonywania działalności np. punkty sprzedaży, oddziały czy punkty przyjmowania zleceń.

 1. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w

Wybierz „Zakład Ubezpieczeń Społecznych”, a następnie wpisz datę powstania obowiązku opłacania składek, a więc datę rozpoczęcia działalności.

Jeśli do wniosku CEIDG-1 chcesz dołączyć dokumenty ZUS, zaznacz okienko przy odpowiednim formularzu.

 1. ZUS ZZA – to zgłoszenie przedsiębiorcy, który dodatkowo pracuje na etacie i/lub chce skorzystać z ulgi na start.
 2. ZUS ZWUA – to druk służący wyrejestrowaniu się z ubezpieczeń.
 3. ZUS ZUA – rejestracja przedsiębiorcy, który nie pracuje dodatkowo na etacie ani nie chce bądź nie może skorzystać z ulgi na start.
 4. ZUS ZIUA – służy do zmiany danych osoby ubezpieczonej.
 5. ZUS ZCNA – umożliwia zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, który nie posiada prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.

Pozycje 14, 15, 16

Uzupełnia się jedynie w przypadku zawieszania, wznawiana bądź też likwidacji działalności gospodarczej.

 1. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

W polu 17.1 podaj urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 

Jak założyć firmę? Jak krok po kroku wypełnić wniosek CEIDG-1?

 1. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie

Zaznacz wybraną przez siebie formę opłacania podatku PIT.

 1. Forma wpłaty zaliczki

Tutaj określ częstotliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, zazwyczaj jest to opcja „miesięcznie”.

 1. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

Możesz wybrać jedną z następujących form: podatkowa księga przychodów i rozchodów (zasady ogólne), księgi rachunkowe (wymagana przy dużych przychodach), inne ewidencje (np. ryczałt) lub nie jest prowadzona (dla karty podatkowej).

W kolejnym kroku określ, czy dokumentację księgową będziesz prowadzić we własnym zakresie, czy zlecisz to zadanie innemu podmiotowi – biuru rachunkowemu.

 1. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy

Uzupełnij dane tylko wtedy, gdy za prowadzenie Twojej dokumentacji rachunkowej odpowiedzialny będzie zewnętrzny podmiot.

 1. Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy

Czyli adres biura rachunkowego, które prowadzi księgowość firmy lub adres wykonywania działalności gospodarczej.

 1. Prowadzę zakład pracy chronionej

Zaznacz, jeśli to prawda.

 1. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych

Jak wyżej.

 1. Informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej

Wypełnij tylko wtedy, gdy wiąże Cię z małżonkiem wspólność majątkowa.

 1. Dane identyfikacyjne rachunków bankowych wnioskodawcy

Podaj informacje o posiadanym koncie firmowym. Jeśli jeszcze go nie założyłeś, pozostaw tę część pustą i zaktualizuj dane, gdy takowe konto założysz. Na wskazany rachunek będzie dokonywany ewentualny zwrot nadpłaty podatku.

 1. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych

Rubrykę uzupełnij tylko, jeśli uzyskałeś poza Polską numer identyfikacyjny do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych.

 1. Udzieliłem(am) pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw

Wpisz dane pełnomocnika, jeśli takowego posiadasz i chcesz ujawnić ten fakt w CEIDG.

Załączniki

Dodaj załączniki, które chcesz dołączyć do wniosku np. umowę potwierdzającą prawo do korzystania z lokalu.

Założenie działalności przez Internet jest bezpłatne, nie wiąże się też z koniecznością wychodzenia z domu. Wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1 trwa kilkanaście minut, warto więc skorzystać z możliwości rejestracji online.