jak-zalozyc-firme-budowlana-exlibra 12.09.2020

Jak założyć firmę budowlaną?

Polska stoi fachowcami. Nasi specjaliści znani są na Europę, a nawet świat. Jednym z działów gospodarki, w którym prym wiodą Polacy, jest budowlanka. Praca ciężka fizycznie, ale mogąca przynosić satysfakcję i duży zarobek. Znaczna część firm w tej branży działa „na czarno”. Skutkuje to stresem związanym z ewentualną kontrolą, dużymi karami i niskim zapleczem socjalnym. Może warto zastanowić się nad własną działalnością? Jak założyć firmę budowlaną? Jakie wymagania należy spełnić i czy to wszystko się opłaca?

Firma budowlana – zakres usług

Mimo dosyć jednoznacznie ukierunkowanego terminu, intuicyjnie wiemy, że oprócz budowania, „firmy budowlane” zajmują się także odbudową, rozbudową, nadbudową, rozbiórką i wszelkimi pracami remontowymi. Biorąc pod uwagę tak szeroki wachlarz usług, firma może częściowo, lub czasami nawet całkowicie zlecić wykonanie pracy innym podmiotom – podwykonawcom specjalizującym się np. w burzeniu budynków czy konstrukcjach dachowych. Mimo mniejszego wpływu środków na konto, praca zrobiona jest najczęściej na eksperckim poziomie i w wymaganym terminie.

Kto może założyć firmę budowlaną?

Każdy zdolny do czynności prawnych może zarejestrować taką działalność.  Co więcej, ani Ty, jako właściciel firmy, ani Twoi pracownicy, wykonujący fizyczne prace budowlane nie musicie posiadać specjalistycznego wykształcenia czy skończonych kursów. Niektóre czynności związane z sektorem budowlanym wymagają jednak posiadania odpowiednich certyfikatów (np. związanych z kierowaniem budową, wykonywaniem funkcji rzeczoznawcy budowlanego lub wykonywaniem nadzoru inwestorskiego).

Formy prowadzenia działalności

Najbardziej popularną formą prowadzenia firmy budowlanej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jeżeli jednak z jakichś powodów chciałbyś otworzyć firmę w formie, np. spółki prawa handlowego – jest to możliwe. Firma budowlana nie może jedynie działać jako spółka partnerska. Założenie firmy nie wiąże się ze szczególnymi kosztami. Jej prowadzenie – już tak. Jak w każdej innej branży, Twoim obowiązkiem będzie odprowadzanie składek ZUS i opłacanie podatków.

Jak założyć firmę budowlaną? Rejestracja

Aby zarejestrować nową firmę budowlaną, niezbędne będzie wypełnienie wniosku CEIDG-1 i złożenie go w urzędzie miasta lub gminy. Uzupełniony formularz można złożyć:

 • osobiście,
 • przez Internet (wykorzystując podpis kwalifikowany lub profil zaufany) lub
 • wysłać listem poleconym, z notarialnie poświadczonym podpisem (nie jest to szczególnie dobre rozwiązanie, gdyż i tak konieczna będzie wizyta w urzędzie – niezbędne będzie potwierdzenie swojej tożsamości).

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) nie jest precyzyjna w przypadku zakładania firmy budowlanej. Zarówno dział 41, jak i 43 zawiera podstawowe zadania realizowane w tym sektorze gospodarki. Wybranie właściwego numeru zależy od specyfiki Twojej firmy. W przypadku CEIDG obowiązuje zasada jednego wniosku. Oznacza to, że wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1, a Twojej firmie zostanie nadany nr NIP, REGON, a także zostanie ona zgłoszona do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas rejestracji musisz również wybrać formę opodatkowania, o której piszemy w dalszej części artykułu.

Jeżeli zaś zdecydujesz się na prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego, konieczne będzie złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis do rejestru. Możesz zrobić to listownie, osobiście, albo za pośrednictwem internetowego portalu S24.

Jak założyć firmę budowlaną? Podatek od towarów i usług

Usługi budowlane podlegają pod podatek od towarów i usług (VAT). Jednakże przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z naliczania VAT, jeżeli w ciągu roku nie przekroczył 200 tys. zł dochodu. Jeżeli zrezygnujesz z podatku VAT, a w Twoje dochody przekroczą ww. kwotę, od nadwyżki będziesz musiał zapłacić VAT, rejestrując się jako czynny podatnik VAT.

Musisz jednak wiedzieć, że jeżeli zamierzasz dokonywać dostaw:

 • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT, a także
 • terenów budowlanych,

nie będziesz mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Przed podjęciem decyzji o tym, czy przystąpić do VAT warto zastanowić się, kto będzie Twoim docelowym klientem. Jeżeli usługi będziesz wykonał na rzecz osób prywatnych, faktycznie warto z VAT-u zrezygnować. Jeżeli jednak większość Twoich klientów również będzie czynnymi podatnikami VAT, bardzo możliwe, że przystąpienie do VAT-u będzie dla Ciebie opłacalne.

W celu rejestracji do VAT konieczne będzie złożenie deklaracji VAT-R w Urzędzie Skarbowym.

Jakie podatki odprowadza firma budowlana?

Forma opodatkowania może być różna w zależności od wielkości firmy i wysokości potencjalnego dochodu.

 • Podatek liniowy – jeżeli potencjalny dochód szacujemy na poziomie ok. 100 tys. zł rocznie, korzystnym rozwiązaniem będzie podjęcie decyzji o rozliczeniu w formie podatku liniowego. Jego wartość jest stała (19%), bez względu na wysokość dochodu.
 • Ryczałt – mniejsze firmy, które przewidują niewielkie koszty w związku z wykonywaniem prac, powinny zastanowić się nad ryczałtem. Jest to szczególnie popularna w Polsce forma opodatkowania firm budowlanych. Podatek rozliczany jest od osiąganego przychodu – koszty nie są brane pod uwagę. Aby skorzystać z takiej formy rozliczenia, firma nie może wykazać przychodów ponad 250 tys. euro w roku ubiegłym. Jego wysokość w firmie budowlanej to 5,5%.
 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych – w tym przypadku w zależności od kwoty rocznego dochodu stawka jest zróżnicowana:
  • do 85 528 zł dochodu rocznie – stosowana jest stawka 17%,
  • powyżej tej kwoty – stawka 32%.

Zaletą tej formy rozliczenia jest możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz korzystania z ulg podatkowych.

 • Karta podatkowa – polega na opłacaniu stałej (stosunkowo niskiej) kwoty podatku, bez względu jednak na to, czy firma przynosi zyski. Stawka określana jest rokrocznie przez Ministra Finansów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jak założyć firmę budowlaną?

Zakładanie firmy budowlanej wiąże się też nierozerwanie z wizytą, lub przynajmniej kontaktem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. W zależności od tego, czy przystępujemy wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego czy także do społecznego, wypełniamy formularz ZUS ZZA lub ZUS ZUA.  Jeżeli nie zakładałeś wcześniej firmy, lub zamknąłeś poprzednią działalność ponad 60 miesięcy temu, możesz skorzystać z tzw. ulgi na start. Takie rozwiązanie zwalnia Cię z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy przez pół roku.

Księgowość

Jej prowadzenie w firmie jest niezbędne. Podstawowo jest realizowana w formule księgi przychodów i rozchodów. Nie wszystkie firmy mogą korzystać z tego sposobu. Te, u których roczne przychody przekraczają 2 mln. euro muszą prowadzić tzw. pełną księgowość. Ten obowiązek dotyczy zatem głównie dużych firm budowlanych. Księgę rachunkową (czyli pełną księgowość) muszą także obowiązkowo prowadzić spółki: z o.o., akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne – bez względu na wysokość dochodu.

Księgowość można prowadzić samodzielnie (o ile ma się wystarczającą wiedzę). Częściej jednak firmy korzystają z usług biur rachunkowych – tych tradycyjnych i internetowych. Dbałość o porządek w rachunkach wiąże się z ogromną odpowiedzialnością oraz potencjalnie dużymi konsekwencjami.  Zatrudniony księgowy może otrzymać upoważnienie do załatwiania wszelkich spraw związanych z Twoją firmą – bezpośrednio w US i ZUS.

Konto firmowe i pieczątka

Niezależnie od formy prowadzenia działalności, warto założyć firmowy rachunek bankowy. Rozliczanie na podstawie danych z prywatnego konta może być problematyczne i stwarzać pole do błędnej interpretacji kosztów. Całość środków na koncie oraz ich przepływy mogą być uznane za należące do firmy. Dodatkowo warto wyposażyć się w pieczątkę – koszt jej wyrobienia jest niewielki. Mamy na niej dostęp do najważniejszych danych, jest pewnego rodzaju wizytówką i uwiarygodnia nas w oczach klientów. Warto jednak wiedzieć, że polskim porządku prawnym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, nie ma obowiązku posiadania ani konta firmowego, ani pieczątki.

Podsumowanie

Założenie firmy budowlanej jest stosunkowo proste. Wymaga jednak podjęcia decyzji, które będą miały kluczowe znaczenie dla jej przyszłości (np. w zakresie wysokości płaconych podatków). Konsultacja z ekspertem, przed rejestracją firmy, z pewnością pomoże określić, którą formę prawno-podatkową wybrać, aby zyski z firmy budowlanej były zmaksymalizowane.