EXLIBRA. Jak założyć działalność gospodarczą — krok po kroku 04.12.2018

Jak założyć działalność gospodarczą — krok po kroku

Obecnie coraz więcej osób niezadowolonych ze swojej ówczesnej pracy, rezygnuje ze swoich posad na rzecz własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie biznesu nie jest rzeczą zbyt trudną, a dodatkowo niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak niezależność finansowa, możliwość wdrażania własnych pomysłów, a także możliwość samorealizacji i pełna kontrola nad swoim życiem zawodowym.

W poniższym artykule pokażemy Ci jak założyć własną działalność gospodarczą – krok po kroku.

 

Kroki obowiązkowe:

Krok 1 – POMYSŁ

Pierwszym i niewątpliwie najważniejszym krokiem jest pomysł. To od niego zależy czy Twoja firma będzie miała szanse na utrzymanie się na rynku i czy osiągnie sukces. Warto wziąć pod uwagę to, co chcielibyśmy robić, czym się interesujemy, ale także skonfrontować to z zapotrzebowaniem rynku oraz sprawdzić potencjalną konkurencję.

Krok 2 – REJESTRACJA FIRMY

Kiedy będziesz już pewien tego czym miałaby zajmować się Twoja firma, będziesz musiał ją zarejestrować. Rejestracji firmy dokonuje się poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1, czyli wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek ten jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON)
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Należy pamiętać, aby przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z listą kodów działalności gospodarczej oraz wybrać te, które będą odpowiadały profilowi Twojej firmy.

Wniosek można złożyć na kilka sposobów – osobiście w urzędzie (gminy lub miasta), wysłać pocztą lub przez internet. Dokonanie wpisu jest bezpłatne.

Krok 3 – BIURO KSIĘGOWE

Podczas wypełniania formularza CEIDG-1 należy podać informacje dotyczącą tego, kto będzie prowadził księgowość firmy. Jeśli chcemy prowadzić ja sami lub gdy po prostu jeszcze nie wybraliśmy biura rachunkowego, to należy wybrać opcje samodzielnego prowadzenia dokumentacji. Kiedy już podpiszemy umowę z biurem rachunkowym, będziemy zobowiązani do aktualizacji wpisu w CEIDG.

Krok 4 – REJESTRACJA W ZUS

Oprócz rejestracji firmy, musisz dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dla siebie oraz członków swojej rodziny. Są to odpowiednio wnioski:

  • ZUS ZUA – ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  • ZUZ ZZA – tylko ubezpieczenie zdrowotne
  • ZUS ZCNA – ubezpieczenie zdrowotne członka rodziny

Od tego roku nie musisz wysyłać wniosku do ZUS, wystarczy ze odpowiedni formularz dołączysz do zgłoszenia CEIDG-1.

Krok 5 – ZAŁOŻENIE FIRMOWEGO RACHUNKU BANKOWEGO

Obecnie posiadanie rachunku firmowego w banku jest konieczne, po jego założeniu wystarczy wypełnić wniosek aktualizacyjny CEIDG.

 

Kroki nieobowiązkowe – uzależnione od Twoich indywidualnych potrzeb:

REJESTRACJA FIRMY DLA CELÓW VAT

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, wniosek CEIDG-1 jest jednoczesnym zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, jeśli jednak chcesz być płatnikiem VAT, będziesz zobowiązany do złożenia wniosku VAT-R nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

PIECZĄTKA FIRMY

Nie ma prawnego obowiązku posiadania pieczątki firmy, jednak posiadanie jej może okazać się przydatne np. przy wystawianiu faktur oraz na umowach.