e-doręczenia w postępowaniu administracyjnym 26.02.2021

E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym

Jedno miejsce do komunikacji elektronicznej obywatela ze wszystkimi podmiotami administracji publicznej – to cel nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, a więc e-doręczenia w postępowaniu administracyjnym to już nowa rzeczywistość. Jakie czekają nas zmiany?

W artykule opiszemy założenia projektu oraz oczekiwane rezultaty związane z e-doręczeniami w postępowaniu administracyjnym.

E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym

e-Doręczenia, a mianowicie usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego to przełomowe zmiany w polskiej administracji publicznej. Głównym założeniem zmian jest prawo obywatela do prostej i przejrzystej komunikacji elektronicznej z organami państwa. Ma być ona wygodną alternatywą do tradycyjnej formy papierowej dla obywateli i przedsiębiorców. Wymogiem korzystania z tej usługi będzie rejestracja w Bazie Adresów Elektronicznych (będący rejestrem państwowym) wraz z podaniem adresu do doręczeń. Wówczas podmiot publiczny będzie zobowiązany do doręczania pism na ten adres. Korespondencja ta będzie równoznaczna z wysłaniem tradycyjnego listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub doręczeniem osobistym.

Komunikację elektroniczną będzie mogła zainicjować każda ze stron. Zarówno podmiot publiczny, jak również zainteresowany obywatel. Usługa doręczenia elektronicznego będzie świadczona na polskim rynku przez operatora wyznaczonego, którym do końca 2025 r. będzie Poczta Polska. Wyłonienie następnego operatora obędzie się w formie przetargu. Usługa doręczenia elektronicznego będzie dobrowolna i darmowa – strona postępowania będzie mogła zadecydować, czy chce korzystać z tradycyjnej formy komunikacji z organem administracji publicznej, czy też odpowiadać jej będzie nowy sposób doręczeń.

Dla kogo e-doręczenia?

Administracyjne doręczenia elektroniczne będą działać na podobnej zasadzie jak e-doręczenia obowiązujące w procedurze cywilnej. Oznacza to, że doręczenia elektroniczne będą obowiązkowe dla wszystkich podmiotów publicznych. Każdy urząd administracji publicznej w Polsce zostanie zobligowany do posiadania własnej skrzynki elektronicznej. W przypadku podmiotów niepublicznych będzie natomiast istniała dowolność posiadania konta umożliwiającego korzystanie z e-doręczeń.

Co z osobami niemającymi dostępu do technologii cyfrowych?

Aby umożliwić komunikację podmiotów publicznych z osobami wykluczonymi cyfrowo, do zakresu projektu została włączona publiczna usługa hybrydowa. Dzięki temu, jeżeli nie będziemy w stanie skorzystać z elektronicznej formy realizacji korespondencji, publiczna usługa hybrydowa pozostawi możliwość odbioru przesyłek pocztowych przy zachowaniu cyfryzacji korespondencji w podmiotach publicznych.

E-doręczenia w postępowaniu administracyjnym – oczekiwane rezultaty

Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, celem ustawy jest zapewnienie szeregu rezultatów:

  • zbudowanie standardu doręczeń elektronicznych w Polsce,
  • zapewnienie osadzenia rozwiązania w przepisach prawa, zapewniając skuteczność prawną doręczenia elektronicznego,
  • zamodelowanie niezbędnych optymalnych procesów biznesowych,
  • wyprodukowanie narzędzi IT, niezbędnych do skutecznej obsługi procesów.

Podsumowanie

E-doręczenia mają być rewolucją w polskim systemie administracji publicznej. Sprawy będzie można załatwić szybciej i bez większych problemów. System zacznie działać z dniem 1 lipca 2021 r.  Nie zastąpi on jednak tradycyjnej formy komunikacji z urzędami (osobistej lub listownej).