Dokumenty importowe 10.01.2021

Dokumenty importowe

Import towarów spoza granic Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością bezbłędnego dopełnienia licznych formalności związanych z kwestiami podatkowymi, prawnymi, administracyjnymi i archiwistycznymi. Jest to zazwyczaj duże wyzwanie, szczególnie dla osób niedoświadczonych w tego typu sprawach. Nieprawidłowe przejście procedury celnej może powodować zatrzymanie towaru, utratę środków w niego zainwestowanych oraz konsekwencje prawne. Warto wiedzieć, jakie dokumenty importowe będziesz potrzebował. Z artykułu dowiesz się:

 • Jakie dokumenty importowe są niezbędne w procesie odprawy celnej?
 • Czy wszystkie są obowiązkowe?

Czym jest import?

Import to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. W praktyce czynności importowe mogą być problematyczne. Import podlega bowiem obowiązkowej odprawie celnej, która może odbywać się zarówno w Polsce jak i innym kraju Wspólnoty Europejskiej. Prawidłowe przejście procedury gwarantuje prawną możliwość obrotu towarem na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Odprawa celna

Podstawowym zadaniem odprawy celnej jest ustalenie, czy możliwe jest wprowadzenie towaru na obszar Unii Europejskiej. Odprawa celna polega na kontroli dokumentów, przewożonych towarów oraz pobraniu podatku i cła. Wysokość cła różni się w zależności od wartości, kosztów transportu i rodzaju importowanego towaru. Obowiązek złożenia deklaracji celnej dotyczy wszystkich firm. Wartość i skala importu nie ma znaczenia.

Zgłoszenie celne SAD oraz faktura

Zgłoszenie celne SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) wykorzystuje się bez względu na rodzaj i pochodzenie importowanych towarów. Stanowi swoisty wniosek wszczynający postępowanie celne. Szczególnie istotne są Karty z numerami 6, 7 oraz 8. Na nich znajdują się szczegółowe informacje dot. importu. SAD w podstawowej wersji ma charakter dokumentu elektronicznego, który odpowiednio zabezpiecza klucz szyfrujący.

Na podstawie faktury od zagranicznego sprzedawcy/ kontrahenta ustala się wartość celną towarów.  Powinna ona zawierać m.in.

 • adres i nazwę kontrahenta,
 • adres i nazwę importera lub odbiorcy,
 • rodzaj i ilość towarów, ich cenę, wagę oraz wartość określoną w walucie wymienialnej,
 • warunki dostawy,
 • dane dotyczące kraju pochodzenia.

Jeżeli niemożliwe jest wystawienie faktury, należy przygotować fakturę „pro forma”, która będzie określała listę towarową oraz specyfikację towarów. Powinieneś przedstawić także fakturę za transport towaru, jeżeli cena nie jest wliczona w wartość towaru.

Podatek a dokumenty importowe

Jeżeli chcesz wykorzystać preferencje taryfowe – konieczne będzie dostarczenie dokumentów pozwalających na określenie wartości celnej i podstawy opodatkowania. Jako importer, jesteś zobowiązany do określenia kwoty podatku, uwzględniając obowiązujące składki. Wyjątek stanowi procedura uproszczona – tam nie musisz tego robić. Koszty związane z opodatkowaniem bazują głownie na wartości towarów powiększonych o cło oraz w niektórych przypadkach – akcyzę. Świadectwo pochodzenia umożliwia zastosowanie preferencji celnych i innych szczególnych regulacji.

Towar zostanie dopuszczony do transportu przez pracowników urzędu celnego dopiero po zapłaceniu cła i podatku VAT, na którego uiszczenie masz 10 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia przez urząd celno-skarbowy. Towary będą mogły wtedy zostać wprowadzone do obrotu na terenie całej UE.

Inne dokumenty importowe

Pozostałe dokumenty, które powinieneś posiadać w związku z importem towarów to:

 • dane dotyczące firmy – m.in. NIP, REGON, numer rachunku bankowego, zaświadczenie o rejestracji firmy,
 • lista pakunkowa, która jasno określa i wskazuje przewożony towar,
 • certyfikat CE – przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić do obrotu towary pochodzące spoza Unii Europejskiej muszą zagwarantować spełnianie wymagań przez importowany towar.
 • dokument T1 – możesz wyrobić go zarówno w kraju, z którego sprowadzasz towar jak i w kraju importera a następnie dostarczyć go do Urzędu Celnego właściwego dla kraju importera.
 • numer EORI – zarówno sprzedający jak i kupujący mają obowiązek posiadać numer wymagany przy odprawach celnych. Umożliwia identyfikację przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Import towarów spoza granic Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością zadbania o poprawne dopełnienie licznych formalności. Dla firm, rozważających sprowadzenie produktów zza granicy Wspólnoty, kwestie podatkowe, administracyjne i archiwistyczne mogą być dużym wyzwaniem. Popularnym rozwiązaniem jest współpraca z agencjami celno-podatkowymi, które wyręczają Cię we wszystkich formalnościach.