EXLIBRA - Czy warto korzystać z usług firm rekrutacyjnych? 29.08.2019

Czy warto korzystać z usług firm rekrutacyjnych?

Znalezienie wykwalifikowanego i rzetelnego pracownika często stwarza przedsiębiorcom duże problemy. Pozyskiwanie pracowników, którzy nie tylko posiadają odpowiednie umiejętności, ale potrafią również pracować w zespole, wymaga od rekruterów wiedzy i doświadczenia. Dlatego coraz częściej przedsiębiorcy zlecają rekrutację pracowników specjalistom. Czy warto korzystać z usług firm rekrutacyjnych? Co zyska na tym Twoja firma?

Zbudowanie odpowiednio wykwalifikowanego zespołu stanowi podstawę do prawidłowego funkcjonowania firmy i daje o wiele szersze możliwości jej rozwoju. Pracownik powinien posiadać nie tylko wiedzę wymaganą na stanowisku, o które się ubiega, ale przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania. Rekruter musi określić profil idealnego kandydata, a podczas procesu rekrutacji zweryfikować predyspozycje osób ubiegających się o stanowisko.

Firma rekrutacyjna – czym jest i jak działa?

Na rynku funkcjonują tzw. rekruterzy wewnętrzni oraz rekruterzy zewnętrzni. Pierwsi z wymienionych to pracownicy HR zatrudnieni na stałe w strukturach danej firmy. Zajmują się oni procesami rekrutacyjnymi tylko i wyłącznie na rzecz macierzystego przedsiębiorstwa. Mianem rekruterów zewnętrznych określa się pracowników firm i agencji rekrutacyjnych, którzy w ramach usług outsourcingowych prowadzą działania na zlecenie konkretnych klientów.

Firmy rekrutacyjne zajmują się kompleksowym przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych. Podmioty świadczące tego rodzaju usługi zatrudniają specjalistów odpowiedzialnych za pozyskiwanie pracowników. Do zadań firm rekrutacyjnych należy nie tylko przeprowadzenie samej rozmowy kwalifikacyjnej i weryfikacja umiejętności kandydatów. Odpowiadają one za cały proces rekrutacji – od sporządzenia oferty pracy, poprzez wstępną selekcję dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjne, aż po pozyskanie osób o pożądanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Praca firmy rekrutacyjnej kończy się zazwyczaj stworzeniem raportu z przebiegu procesu rekrutacji i przeprowadzonych działań.

Czym powinna wyróżniać się dobra firma rekrutacyjna?

Wybór firmy rekrutacyjnej, która pozyska dla Twojego przedsiębiorstwa wykwalifikowanych i wyróżniających się wysokim poziomem umiejętności pracowników, nie jest łatwy. To od zatrudnionych w firmie rekrutacyjnej ekspertów zależy skuteczność prowadzonych przez nią działań. Ważne jest również indywidualne podejście do klienta i jego oczekiwań.

Dobra i rzetelna firma rekrutacyjna powinna:

  • zatrudniać specjalistów w dziedzinie HR, którzy posiadają zarówno wiedzę, umiejętności, jak i doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu pracowników i efektywnym zarządzaniu procesami HR,
  • prowadzić skuteczne działania rekrutacyjne począwszy od umiejętnego sformułowania treści oferty pracy, aż po znalezienie idealnego kandydata na określone stanowisko,
  • podchodzić do każdego procesu rekrutacji indywidualnie, a więc stosując różne strategie poszukiwań pracowników w zależności od potrzeb klienta i branży, w jakiej działa,
  • korzystać z nowoczesnych metod rekrutacji umożliwiających nieograniczony kontakt z wieloma aktywnymi kandydatami, a także posiadać szeroką sieć kontaktów z osobami z różnych branż.

Jak przebiega rekrutacja przez firmę rekrutacyjną?

Zastanawiasz się, dlaczego proces rekrutacji prowadzony przez zewnętrzną firmę trwa tak długo? Wcale nie oznacza to, że rekruterzy podchodzą do swoich obowiązków nieprofesjonalnie lub że nie mogą znaleźć odpowiedniego kandydata na stanowisko w Twojej firmie. Na proces rekrutacyjny składa się kilka etapów, które mają na celu wyłonić najlepszego specjalistę.

Po stworzeniu i upublicznieniu ogłoszenia o pracę firma rekrutacyjna tworzy listę potencjalnych kandydatów. Na wspomnianej liście znajdują się nie tylko osoby, które odpowiedziały na ofertę pracy, ale także kandydaci z baz danych firmy rekrutacyjnej. W tym drugim przypadku – osób pochodzących z sieci kontaktów – konieczne jest ich powiadomienie i uzyskanie zgody na udział w procesie rekrutacji.

W kolejnym etapie dzięki rozmowom kwalifikacyjnym, wywiadom oraz testom kompetencji utworzona wcześniej lista skracana jest do kilku lub kilkunastu osób. Wyłonieni z procesu rekrutacji specjaliści przedstawiani są pracodawcy i to on na podstawie rozmowy decyduje o zatrudnieniu.

Częstą praktyką firm rekrutacyjnych jest przydzielanie kandydatom ubiegającym się o pracę „opiekunów”, którzy zajmują się jego sprawami – odpowiadają na pytania, informują o kolejnych etapach. Jeśli kandydat nie zostanie zatrudniony przez klienta, opiekun zazwyczaj proponuje umieszczenie danych poszukującego pracy w bazie firmy rekrutacyjnej. W ten sposób firmy rekrutacyjne budują sieci kontaktów.

Czy warto korzystać z usług agencji rekrutacyjnych?

Wśród największych korzyści płynących z zatrudniania firm rekrutacyjnych wymienia się głównie oszczędność czasu oraz pieniędzy. Przeprowadzenie kompleksowego procesu rekrutacji wiąże się z wieloma zadaniami, a właśni pracownicy nie zawsze posiadają odpowiednie kompetencje w skutecznym pozyskiwaniu specjalistów. Oddelegowanie pracowników z różnych działów do przeprowadzenia rekrutacji wiąże się z ich kilkudniową nieobecnością na stanowisku pracy i może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Firma rekrutacyjna dokonując selekcji kandydatów, sprawdza nie tylko ich wiedzę, umiejętności czy doświadczenie, ale stara się, aby osoby wytypowane do ostatniego etapu były w stanie sprostać obowiązkom stawianym na danym stanowisku oraz posiadały łatwość adaptowania się w grupie. Firmy rekrutacyjne działają skutecznie, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zatrudnianiu ekspertów z dziedziny HR rzadko popełniają błędy. Ponadto współpraca z firmą rekrutacyjną pozwala pracodawcy szybko reagować na zmieniające się warunki rynku pracy, a także dotrzeć do osób, których zatrudnienie wydawało się nieosiągalne.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja wpływa nie tylko na wizerunek firmy, która w oczach potencjalnych kandydatów staje się bardziej prestiżowa, ale także pozwala pozyskać specjalistów do nowych projektów. Rozwój Twojego przedsiębiorstwa w dużej mierze uzależniony jest od kwalifikacji i zaangażowania zatrudnionych pracowników. Firma rekrutacyjna wytypuje najlepszych kandydatów, a Ty sam zadecydujesz o ich zatrudnieniu.