Baza wiedzy

rawpixel-678089-unsplash

Delegowanie zadań

Delegowanie to nic innego jak powierzenie pracownikom konkretnych zadań i
realizacji celów z uwzględnieniem zachowania swobody i samodzielności
podwładnego. Delegowanie jest główną cechą dojrzałych form kultury zarządzania.
Zazwyczaj podejmujemy się takich działań, ponieważ nie mamy innego wyboru np.
gdy chcemy skorzystać z zasłużonego urlopu lub gdy chcemy pozbyć się
zobowiązań, których wykonanie nie jest dla nas szczególnie przyjemne.

11.09.2018

rawpixel-678089-unsplash

Передача заданий

Делегирование (или передача заданий) это не что иное, как поручение
сотрудникам конкретных задач и реализации целей с учётом сохранения
свободы и самостоятельности подчиненного. Передача задач является главной
чертой развитых форм культуры менеджмента.

21.08.2018

rawpixel-567016-unsplash

Новые возможности предпринимательской деятельности – działalność nierejestrowana (деятельность незарегистрированная)

Если Вы уже долго мечтаете об открытию собственного предприятия, но не
уверены справитесь ли Вы или Ваш бизнес окажется хорошим выбором, то
отличным решением для Вас может быть деятельность без регистрации.

21.08.2018

rawpixel-620230-unsplash

Зачем фирма в Люблине?

Люблин, часто называемый столицей восточной Польши, своими достоинствами привлекает большое количество туристов. Богатая история, древняя архитектура и разнообразные культурные события создают неповторимый климат города. Однако, стоит заметить, что его привлекательность проявляется также в сфере бизнеса.

21.08.2018