Baza wiedzy

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa

Świat ciągle się zmienia, a wraz z nim także technologie. Rewolucja to pojęcie, które bardzo często pojawia się w różnych kontekstach. Również w dziedzinie przemysłu nieustannie zachodzą gwałtowne zmiany w zakresie planowania, produkcji, eksploatacji i serwisu systemów produkcyjnych. To właśnie one są określane jako Przemysł 4.0, a inaczej czwarta rewolucja przemysłowa. Zatem na czym dokładnie polega Przemysł 4.0 i jak przebiega?

02.08.2021

exlibra - Jak zorganizować transport żywności

Jak zorganizować transport żywności?

Przewóz żywności to z jeden z najczęściej dokonywanych transportów, a równocześnie wymagający spełnienia szeregu określonych warunków. Wynika to przede wszystkim z tego, że dotyczy bardzo zróżnicowanych produktów, które wymagają odmiennych warunków przewozu. Aby nie dopuścić do narażenia zdrowia przyszłych konsumentów, łańcuch spożywczy musi być odpowiednio zorganizowany z uwzględnieniem wszelkich wymogów sanitarnych.

02.08.2021

Jak transportować materiały niebezpieczne?

Jak transportować materiały niebezpieczne?

Ładunki niebezpieczne to przede wszystkim takie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, środowiska i mienia. Ze względu na to, że przewóz materiałów niebezpiecznych to – obok transportu żywności – jedna z najbardziej restrykcyjnych dziedzin transportu, należy się z nimi szczególnie obchodzić i traktować je inaczej niż standardowe towary. W związku z tym, wszelkie kwestie dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych uregulowano w tzw. Konwencji ADR – europejskiej umowie precyzującej warunki bezpiecznego transportu drogowego.

02.08.2021

Incoterms

Incoterms – warunki dostawy

W handlu bardzo ważne są warunki sprzedaży i zakupu. Bez międzynarodowych reguł obrót gospodarczy kontrahentów z różnych państw byłby znacznie utrudniony. To właśnie dlatego tytułowe Incoterms są takie ważne. W niniejszym artykule poruszymy kwestie:

  • poszczególnych reguł Incoterms,
  • zmian w Incoterms 2020,
  • ich zalet.

02.08.2021

brexit a cło

Brexit a cło – co się zmieniło?

TWielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 roku. Dnia 1 stycznia 2021 roku zakończył się okres przejściowy, w którym Wielka Brytania nadal była traktowana jak państwo członkowskie. W związku z tym wydarzeniem pojawiło się wiele wątpliwości. Przede wszystkim dotyczyły tego, jakie zmiany wywoła ono m.in. w kwestiach dotyczących przewozu towarów między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

02.08.2021