Zmiany w ZUS od 1 stycznia 2019 roku – co nas czeka? 11.11.2018

Zmiany w ZUS od 1 stycznia 2019 roku – co nas czeka?

Obecnie wg polskiego prawa każda firma, niezależnie od tego, jakie osiąga przychody, ma obowiązek płacenia składki ZUS w wysokości około 1200zł. Zmiany przyjęte przez rząd, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, mają znacznie wpłynąć na ostateczną wysokość składki, która to ma być zależna od kryterium dochodowego.

Kto może z tego skorzystać?

Z nowych zmian mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przez co najmniej 60 dni w danym roku kalendarzowym oraz nie przekroczyli limitu rocznego przychodu (za rok 2018) w wysokości 30-krotności minimalnego wynagrodzenia (obowiązującego w grudniu poprzedniego roku; tj. 30 x 2100zł = 63,000zł).

Warto zaznaczyć, że osoby uczestniczące w spółkach osobowych nie mogą skorzystać ze zmian.

Mały ZUS dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, których przychody nie przekraczają, 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (Za rok 2018 wynosi 5250zł)

Jak w takim razie obliczyć wysokość składki?

Aby ustalić wysokość składki na dany rok kalendarzowy, należy: pomnożyć uzyskany przeciętny miesięczny przychód firmy za poprzedni rok kalendarzowy przez specjalny „współczynnik

Prognozowany współczynnik na rok 2019 wynosi: [4765zł (prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej) x0,24] / 2220zł (minimalne wynagrodzenie w 2019roku) = 0,5151

Aby obliczyć średni miesięczny przychód należy łączny przychód za rok poprzedni pomnożyć przez 30, a potem podzielić przez liczbę dni wykonywanej działalności.

Jak wspominaliśmy wcześniej, aby ustalić wysokość składki, należy obliczony wcześniej średni miesięczny przychód pomnożyć przez specjalny współczynnik np.

5000zł x 0.5151 = 2575,5zl

czyli z podstawy wymiaru składek wynoszącej 2575,5zł, po wyliczeniu każdej ze składek (emerytalna 19,52%, rentowa 8%, wypadkowa 1,67%, i tak dalej) składka wyniesie 877,99zł (bez składki zdrowotnej).

Niestety ze składek liczonych od przychodu nie możemy korzystać cały czas.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą z nowego sposobu obliczania składek nie będzie można korzystać cały czas, a tylko przez trzy lata. Powrócić do nich natomiast, będzie można dopiero po dwóch latach przerwy.

Co ważne, składki liczone są tylko na podstawie przychodu, a nie faktycznego dochodu przedsiębiorstwa, co jest równoznaczne z tym że wiele firm mających wysokie koszty uzyskania przychodu zostanie ominiętych przez nowe prawo.

Jak możemy dowiedzieć się ze słów wiceministra przedsiębiorstwa i technologii, nowe możliwości wynikające z małego ZUSu, mają nie tyle na celu odciążenie około 200tys. małych firm, ale głównie mają zachęcić osoby, które do tej pory działały nielegalnie, nie chcąc płacić nieproporcjonalnie wysokich składek, do zalegalizowania prowadzonych przez siebie firm.