Baza wiedzy

Jak transportować materiały niebezpieczne?

Jak transportować materiały niebezpieczne?

Ładunki niebezpieczne to przede wszystkim takie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt, środowiska i mienia. Ze względu na to, że przewóz materiałów niebezpiecznych to – obok transportu żywności – jedna z najbardziej restrykcyjnych dziedzin transportu, należy się z nimi szczególnie obchodzić i traktować je inaczej niż standardowe towary. W związku z tym, wszelkie kwestie dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych uregulowano w tzw. Konwencji ADR – europejskiej umowie precyzującej warunki bezpiecznego transportu drogowego.

02.08.2021