EXLIBRA - Spółka z o.o., a działalność gospodarcza — co jest korzystniejsze? 04.11.2018

Spółka z o.o. a działalność gospodarcza — co jest korzystniejsze?

W obecnym czasie jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najbardziej popularne formy prawne działalności. Większość początkujących przedsiębiorców z miejsca decyduje się jednak na otwarcie tej pierwszej formy, żyjąc w przeświadczeniu, że prowadzenie spółki jest zbyt trudne. W tym artykule postaramy się przybliżyć Ci wszystkie różnice i podobieństwa obu tych form, dzięki czemu, mamy nadzieje rozwiać Twoje wątpliwości oraz pomoc ci w wyborze takiej działalności gospodarczej, która w jak najlepszym stopniu odpowie na twoje potrzeby.

Rejestracja działalności

Już przy pierwszym kroku, czyli założeniu własnej działalności widać znaczne różnice. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest skomplikowana, a dodatkowo nic nas nie kosztuje. Jedyne co musimy zrobić, to złożyć wniosek CEIDG-1 oraz odpowiednie załączniki w urzędzie miasta, lub po prostu posłużyć się możliwością złożenia wniosku drogą elektroniczną. W przypadku rejestracji metodą online będziemy zmuszeni stawić się w urzędzie nie później niż 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia.

Z rejestracją spółki z o.o. jest nieco trudniej. Po pierwsze, aby dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, należy sporządzić umowę w formie aktu notarialnego, a sama opłata za taką usługę jest zależna od wysokości kapitału zakładowego spółki. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę opłatę sądową oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze sądowym i gospodarczym.

W przypadku spółki, również możemy skorzystać z możliwości rejestracji online, jednak pomimo niższych kosztów takiej usługi, taka forma rejestracji dopuszcza zawarcie w umowie tylko podstawowych elementów, które nie zawsze będą wystarczające. Oprócz tego, zakładając spółkę, będziemy zobowiązanie do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, a jego wysokość zależy od wysokości deklarowanego kapitału zakładowego.

Opodatkowanie

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej podatnikiem jest sam przedsiębiorca – jako osoba fizyczna, dlatego też jest w obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Spółka natomiast funkcjonuje jako odrębny podmiot prawny, dlatego zobowiązana jest do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (19% od osiągniętego zysku brutto)
Co ważne, w przypadku spółki występuje tzw. Podwójne opodatkowanie. Polega to na odprowadzeniu podatku dochodowego najpierw od całego dochodu uzyskanego przez spółkę, a potem od dywidendy wypłaconej wspólnikom spółki.

Składki ZUS

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie wiąże jej jednocześnie umowa o pracę, ma obowiązek płacenia składek ZUS, w tym składki zdrowotnej. Plusem jest jednak to, że przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności możemy korzystać z ulgi, płacą tylko 30% składki ZUS.

W podobnej sytuacji jest przedsiębiorca prowadzący spółkę, jeżeli jest on jedynym wspólnikiem – musi płacić składki zdrowotne i społeczne, jednak nie przysługują mu żadne ulgi z tego tytułu. W sytuacji, gdy wspólników jest kilku, wtedy nie ma obowiązku opłacania przez nich tychże składek.

Księgowość

W przypadku spółki, wymagane jest prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, a dodatkowo jesteśmy zobligowani do sporządzania sprawozdań finansowych. Taka sytuacja poniekąd wymaga od nas zatrudnienia księgowego i pomimo tego, że jest to kolejne obciążenie finansowe, daje nam to jasny obraz sytuacji finansowej spółki, a dodatkowo odciąża od kolejnego obowiązku.
Inaczej jest w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, gdyż nie są narzucone na nas żadne wymogi. Przy odrobinie chęci, z pomocą programów dostępnych online, księgowością możemy zająć się sami.

Odpowiedzialność

Kolejną ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest odpowiedzialność przedsiębiorcy. Osoba prowadząca jednoosobowa działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, które wynikają z jej prowadzenia. Odmienne okoliczności występują przy prowadzeniu spółki. Wtedy to, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność tylko majątkiem spółki, jest ona ograniczona do wysokości wniesionych wkładów przez jej wspólników.

Obrót gotówki

Według obowiązującego prawa spółka ma obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji gotówki. Co więcej, każde otrzymane pieniądze udokumentowane fakturą należą do spółki, a nie do jej właściciela, dlatego może on się nimi posługiwać dopiero wtedy, kiedy dochodzi do momentu ich wypłaty w formie wynagrodzenia etatowego lub dywidendy.

Warto w tym momencie wspomnieć o innych kwestiach, które mogą przeważyć na korzyść spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Po pierwsze, prowadząc tego typu działalność mamy możliwość emitowania obligacji. Dodatkowym atutem jest to, że zarząd spółki jest uprawniony do pozyskiwania inwestorów lub nawet sprzedaży całego biznesu, co w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej jest praktycznie niemożliwe.

Jak widać, wybór formy prawnej twojego biznesu, w głównej mierze zależy od twoich potrzeb. Jeśli nie jesteś pewny pomysłu na biznes, nie masz w planach brać dużego kredytu na rozkręcenie firmy, czy też dużych inwestycji, a dodatkowo swoje towary czy usługi zamierzasz sprzedawać głównie osobom nieprowadzącym swojej działalności – wtedy jednoosobowa działalność gospodarcza jest dla ciebie dobrym wyborem. Natomiast jeśli masz zamiar działać na dużą skalę, masz jasno określona wizje biznesu i planujesz wziąć kredyt na firmę, to spółka będzie dla ciebie najwygodniejszą opcją.