EXLIBRA 30.12.2018

Pakiet zmian dla małych i średnich przedsiębiorstw na 2019r. Blisko 50 uproszczeń dla firm. Czy ułatwią życie polskim przedsiębiorcom?

Z początkiem 2019 r. wejdzie w życie pakiet zmian dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe przepisy ułatwią zakładanie firmy młodym przedsiębiorcom, pozwolą łatwiej załatwić sprawy urzędowe, szybciej odzyskać dług , czy też postawić budynek firmy bez zbędnych formalności. Co znajdziemy pakiecie zmian?

 

Możliwość wliczenia wartości pracy współmałżonka do kosztów uzyskania przychodu

Po zmianie przepisów właściciel firmy uwzględni wynagrodzenie wypłacane współmałżonkowi w kosztach uzyskania przychodów. Podatnik zatrudniający małżonka będzie traktowany przez fiskusa jako podatnik zatrudniający osobę z poza najbliższej rodziny. Zmiana przyniesie korzyści małym i mikro przedsiębiorstwom, gdzie bardzo często są to firmy rodzinne.

 

Zniesienie obowiązku okresowych szkoleń BHP

Zniesienie obowiązku obejmie najlżejsze miejsca pracy a także pracowników biurowych. Z obowiązku okresowych szkoleń zwolnionych zostanie około 6 mln. pracowników. Pracodawca nie będzie ponosił kosztów dodatkowych szkoleń co przełoży się na oszczędności przedsiębiorstw.

 

Rozliczenie straty jednorazowo do 5 mln. zł.

Zmiana pozwoli jednorazowo rozliczyć stratę podatkową do 5 mln zł. Dopiero przekroczenie tej kwoty będzie rozliczane na dotychczasowych zasadach. Zmiana będzie miała pozytywny wpływ na  płynność finansową przedsiębiorstwa. Jednorazowe rozliczenie zaoszczędzi również formalności, ponieważ stratę rozliczamy tylko raz  a nie w rozbiciu kilku lat.

 

Zwiększenie progu małego podatnika

Nowy pakiet zmian zwiększy również kwotę progu sprzedaży z 1,2 mln. zł. do 2 mln. zł. uprawniającego do statusu małego podatnika.  W 2019 r. mali podatnicy będą mogli skorzystać również z niższego podatku CIT. Status małego podatnika nie wymaga również konieczności rozdzielenia kosztów zakupu na cały okres amortyzacji. Podatnik ma możliwość do jednorazowej amortyzacji, jeżeli w ciągu roku nie przekroczy maksymalnej wartości 50 tys. euro.

 

Ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych podatków lokalnych

Ustawa przewiduje ujednolicenie formularzy deklaracji (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane – opracowują je samorządy. Utrudnia to przedsiębiorcom posiadającym nieruchomości na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.

 

Dodatkowo pakiet zmian zawiera:

  • Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania sprawozdań finansowych.
  • Skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela do skorzystania z ulgi podatkowej na złe długi VAT ze 150 do 90 dni.
  • Zmiany w spółce z o.o.- możliwe będzie podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość w trybie obiegowym. Wprowadzone będą również zasady zwrotu zaliczek pobranych na poczet dywidendy przez wspólników
  • Zwolnienie z podatku kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku. Zwolnienie będzie dotyczyć każdego środka trwałego z wyjątkiem samochodu osobowego.
  • Jednoznaczne określenie skutków prawnych czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną.

 

Wymienione rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Już dziś wiadomo że poszerzenie pakietu korzyści dla małych i średnich firm nastąpi w 2020 r. Pakiet zmian z pewnością ułatwi prowadzenie działalności przedsiębiorcom a także zachęci do zakładania firm przedsiębiorców wahających się przed wejściem we własny biznes z powodów nadmiernej i skomplikowanej biurokracji.