EXLIBRA. Jak założyć spółkę z o.o. - krok po kroku 04.12.2018

Jak założyć spółkę z o.o. – krok po kroku

Jeśli jesteś zdecydowany na otwarcie swojego biznesu, a forma prawna, jaką wybrałeś to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – koniecznie przeczytaj nasz artykuł. Dowiesz się między innymi, jak krok po kroku założyć taką spółkę oraz jakie dokumenty musisz przygotować.

Zanim przejdziemy do instrukcji zakładania spółki z o.o. warto podkreślić pewną kwestię, a mianowicie — zapoznaj się z kodeksem spółek handlowych jeszcze zanim rozpoczniesz proces otwierania spółki. Informacje zawarte w kodeksie są bardzo ważne i mogą okazać się przydatne w różnych sytuacjach, a jak wiadomo, nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem i może nam tylko zaszkodzić.

 

Krok 1 – SPORZĄDŹ UMOWĘ SPÓŁKI

Jest to podstawowy i najważniejszy krok, ponieważ to od odpowiednio sporządzonej umowie zależy wszystko. Umowę taką zawiera się w formie aktu notarialnego, musi ona zostać podpisana przez wszystkich wspólników, a także musi ona zawierać podstawowe informacje takie jak:

 • Nazwę i adres siedziby spółki
 • Przedmiot działalności
 • Wysokość kapitału zakładowego
 • Informację o tym, czy wspólnik może mieć większą liczbę udziałów niż jeden
 • Liczbę i nominalną wartość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
 • Czas trwania spółki, jeśli jest założona na czas określony

 

KROK 2 – WPIS DO KRS

Wraz z momentem sporządzenia i podpisania umowy spółka zyskuje formę „spółki z ograniczona odpowiedzialnością w organizacji” i od tego czasu mamy 6 miesięcy, aby dokonać wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego. Aby dokonać takiego wpisu musimy przygotować szereg dokumentów:

 • druk KRS-W3
 • druk KRS-WA — oddziały, terenowe jednostki organizacyjne;
 • druk KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru;
 • druk KRS-WH – sposób powstania podmiotu;
 • druk KRS-WK – organy podmiotu;
 • druk KRS-WL – prokurenci;
 • druk KRS-WM – przedmiot działalności;
 • umowę spółki;
 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału;
 • dokument o powołaniu członków organów spółki;
 • listę wspólników;
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu;
 • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika (jeśli występuje);
 • dowody uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (opłaty możesz dokonać osobiście w kasie sądu lub przelewem na konto – pamiętaj wtedy o dołączeniu potwierdzenia przelewu do wniosku)

Po dokonaniu wpisu do KRS nasza spółka nabywa pełną osobowość prawną.

 

KROK 3 – DODATKOWE OBOWIĄZKI

Możliwie jak najszybciej, po wpisaniu spółki do KRS należy zgłosić taki fakt do urzędu skarbowego. Oprócz tego w Urzędzie skarbowym należy złożyć:

 • druk NIP-8
 • VAT-R – jeśli chcesz, aby Twoja spółka była płatnikiem VAT

Dodatkowo, powinieneś założyć rachunek bankowy oraz podpisać umowę z biurem rachunkowym, o czym również musisz powiadomić urząd skarbowy wypełniając odpowiedni wniosek uzupełniający.