rawpixel-626044-unsplash 11.09.2018

Czy Polska jest dobrym krajem na biznes?

Jedną z wielu zalet Polski, zachęcającą do inwestowania lub prowadzenia biznesu, jest lokalizacja. Znajduje się ona w centralnej części Europy, na szlaku komunikacyjnym łączącym zachodnią i wschodnią Europę. Warto też pamiętać o tym, że jest ona członkiem ONZ, NATO i Unii Europejskiej, co świadczy o tym, że ma znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. Warto zaznaczyć, że w czasach globalnego kryzysu ekonomicznego Polska utrzymała swoja silną pozycję w porównaniu z innymi krajami europejskimi, co dodatkowo czyni ją bezpiecznym i stabilnym krajem dla biznesu.

Polska aktywnie korzysta z Funduszy Europejskich dzięki, którym coraz więcej inwestuje w rozwój infrastruktury – transport drogowy i kolejowy oraz infrastrukturę energetyczną. Działania te zostały docenione w wielu rankingach np. wg agencji Bloomberg w 2017 roku, gdzie zajęła 22 pozycję na liście 50 najbardziej innowacyjnych państw. Ranking skupiał się wokół 6 najbardziej znaczących czynników – prace badawcze i rozwojowe, produkcja, edukacja, personel badawczy, patenty i nowe technologie. Natomiast w rankingu magazynu U.S. News & World Report w kategorii „Best countries to invest in” zajęła 3 miejsce, prześcigając takie państwa jak Wielka Brytania, Niemcy czy Stany Zjednoczone.

Warto podkreślić, że Polska jest niezwykle atrakcyjna nie tylko ze względów geograficznych, ale też ze względu na swoje pozytywne nastawienie do potencjalnych inwestorów. Oferuje wiele korzyści takich jak Specjalne Strefy Ekonomiczne, ulgi podatkowe itp. Kładzie również nacisk na wykwalifikowanych pracowników. Wiele osób w Polsce ma wyższe wykształcenie w dziedzinach takich jak ekonomia, inżynieria czy IT, co doskonale wpasowuje się w obecne wymagania rynku pracy.

Wg danych Polska już niedługo dołączy do grupy 25 najbardziej rozwiniętych światowych rynków. Postawi ja to w kręgu zainteresowania większej grupy potencjalnych firm zagranicznych chcących ulokować tu swój kapitał, a także da znak, że ryzyko z prowadzeniem działalności w Polsce spada.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki oraz to, że pod względem tempa wzrostu gospodarczego kraj ten jest jednym z najszybciej rozwijających się państw Europy, śmiało można stwierdzić, że Polska ten jest dobrym państwem na stworzenie własnego biznesu.