EXLIBRA - Co to jest split payment? Kogo obowiązuje mechanizm podzielonej płatności? 29.08.2019

Co to jest split payment? Kogo obowiązuje mechanizm podzielonej płatności?

Split payment funkcjonuje na terenie takich krajów jak: Czechy, Turcja oraz Włochy. Od 1 lipca 2018 r. przy płatności za faktury VAT można stosować tzw. mechanizm podzielonej płatności również w Polsce. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, czym jest split payment i kogo obowiązuje.

Co to jest split payment?

Mianem split payment określa się mechanizm podzielonej płatności, polegający na uregulowaniu przelewem zapłaty za towar lub usługę, gdzie płatność ta nie trafia na jedno konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i VAT. Otrzymane od nabywcy pieniądze przelewane są na dwa różne rachunki bankowe dostawcy – kwota netto na zwykłe konto firmowe, a kwota VAT na specjalny rachunek VAT.

Środki znajdujące się na rachunku VAT są co prawda własnością przedsiębiorcy, ale dostęp do nich jest ograniczony. Można z nich korzystać jedynie do uregulowania zobowiązań z tytułu VAT powstałych w stosunku do urzędu skarbowego, do zapłaty części VAT kontrahentowi lub dokonać ich wypłaty po wcześniejszym złożeniu wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten powinien zawierać wysokość kwoty, jaka ma zostać wypłacona. Przelanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy następuje dopiero po wydaniu zgody przez naczelnika urzędu skarbowego, a ten na rozpatrzenie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku ma 60 dni.

Kiedy można stosować mechanizm podzielonej płatności?

Split payment funkcjonuje w Polsce od 1 lipca 2018 r., a jego stosowanie ma charakter dobrowolny. Zmieni się to od 1 listopada 2019 r., kiedy to wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek stosowania metody podzielonej płatności przy dokonywaniu określonych dostaw lub sprzedaży. O tym jednak napiszemy w dalszej części artykułu.

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wyłącznie transakcji między przedsiębiorcami oraz transakcji dokonywanych przelewem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT. Metody split payment nie możesz stosować, jeśli jesteś konsumentem nieprowadzącym działalności gospodarczej, przedsiębiorcą otrzymujących faktury bez kwoty podatku VAT lub jeśli rozliczenie odbywa się gotówką lub za pomocą karty. Z mechanizmu podzielonej płatności do 1 listopada 2019 r. nie mogą korzystać również przedsiębiorcy w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych (elektronika, stal, metale kolorowe).

O zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności decyduje nabywca, który dokonując przelewu, może zapłacić całą kwotę brutto na jeden rachunek lub podzielić płatność na rachunek zwykły oraz rachunek VAT. Część faktur można opłacać w tradycyjny sposób, a część z użyciem split payment. Sprzedawca może zastrzec w umowie z nabywcą, że nie chce stosować metody podzielonej płatności, wówczas ten powinien dokonać zapłaty w kwocie brutto na jeden rachunek.

Kogo będzie obowiązywał mechanizm split payment od 1 listopada 2019 r.?

Data 1 listopada 2019 r. przyniesie wiele zmian w dotychczasowym modelu split payment. Najważniejszą z nich będzie obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są reżimem odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialnością solidarną. Do tej grupy zaliczają się: paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne np. złoto lub srebro oraz metale nieszlachetne np. miedź. Obowiązkowym split payment objęte zostaną również płatności za części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria, a także tablety, smartfony, konsole i usługi budowlane. Pełny katalog pozycji objętych metodą podzielonej płatności znajduje się w jednym z załączników ustawy o VAT.

Warto zaznaczyć, iż obligatoryjny split payment dotyczył będzie jedynie faktur, których wartość brutto przekroczy 15 000 zł (lub równowartość tej kwoty) i w których wykazano transakcje w zakresie towarów i usług wymienionych we wspomnianym załączniku. Zgodnie z przepisami faktury na kwoty poniżej 15 000 zł będą podlegały rozliczaniu na zasadach ogólnych, jednak nabywca będzie mógł dobrowolnie stosować w nich metodę split payment.

Ważną zmianą dla dostawców jest obowiązek umieszczania na fakturze oznaczenia informującego, że z uwagi na przedmiot transakcji oraz wartość sprzedaży, płatność za usługę powinna być dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Brak takiej informacji skutkował będzie nałożeniem kary w wysokości 30% kwoty podatku wskazanego na fakturze.

Mechanizm podzielonej płatności – co o nim musisz wiedzieć?

Jesteś w gronie przedsiębiorców, którzy będą zobligowani do dokonywania płatności za pomocą split payment i zastanawiasz się, jak zrobić przelew metodą podzielonej płatności? Przygotowaliśmy instrukcję, w której dowiesz się, jak utworzyć rachunek VAT i w jaki sposób dokonać płatności MPP.

  1. Rachunek VAT

Jest on niezbędny do otrzymywania płatności metodą split payment. Obecnie nie ma potrzeby składania wniosku o otwarcie rachunku VAT, gdyż ten tworzony jest automatycznie podczas otwierania firmowego konta bankowego. Do każdego rachunku zwykłego założonego na firmę otwierany jest jeden bezpłatny rachunek VAT. Na konto to mogą być wpłacane tylko środki, które są zapłatą podatku VAT za faktury opłacane przelewem z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, środki przelane pomiędzy własnymi rachunkami VAT w obrębie jednego banku, a także środki będące zwrotem kwoty VAT dokonanej przez urząd skarbowy.

  1. Przelew z użyciem mechanizmu split payment

Płatność z wykorzystaniem MPP nie wymaga wykonania dwóch przelewów. Jeśli chcesz bądź musisz zapłacić za usługę lub towar z użyciem split payment, możesz zrobić to za pomocą specjalnego komunikatu przelewu, który funkcjonuje w bankach od 1 lipca 2018 r. W komunikacie tym podajesz kwotę podatku VAT, kwotę sprzedaży brutto, numer faktury, za którą dokonywana jest płatność, a także NIP dostawcy. Wysłany przelew zostaje automatycznie rozdzielony na kwotę netto oraz VAT i trafia na dwa rachunki odbiorcy. Bank pobierze kwotę VAT z Twojego rachunku VAT, a jeśli będzie ona wyższa niż saldo konta, brakującą część ściągnie ze zwykłego rachunku, z którego również pobierze kwotę netto faktury.

Płacąc metodą split payment, pamiętaj o dwóch ważnych kwestiach. Każdą transakcję rozliczasz osobno. W przypadku metody podzielonej płatności nie masz możliwości uregulowania zobowiązań z kilku faktur jednocześnie. Przelewem MPP możesz zapłacić tylko za jedną fakturę, a każdą kolejną opłacić następnym przelewem MPP. Jeśli wykonany przelew wróci na Twoje konto firmowe, oznacza to, że dostawca wskazał na fakturze konto prywatne, a nie firmowe. W takim przypadku zapłaty za usługę lub towar możesz dokonać tylko przelewem tradycyjnym.