EXLIBRA. Co jest korzystniejsze leasing czy kredyt na samochód? 30.12.2018

Co jest korzystniejsze leasing czy kredyt na samochód?

Leasing jest dość młodą formą finansowania, pomimo tego zyskuje grono zwolenników bardzo szybko.  Branża leasingowa w I kwartale 2018 r. urosła prawie o 21%. Dlaczego jest tak popularny? Czy dla każdego jest korzystniejszy od kredytu?

W leasingu leasingodawca użycza klientowi ( leasingobiorcy) danego przedmiotu np. samochodu. Taka forma finansowania stała się popularna, ponieważ posiada dużo łatwiejsze procedury oraz większy limit zdolności kredytowej. W tej formie finansowania  leasing dotyczy zakupu nieużywanych samochodów, a przedsiębiorca nie staje się od razu właścicielem pojazdu. Okres finansowania mieści się w przedziale 24-60 miesięcy, raty kredytu są duże ale istnieje możliwość odzyskania podatku. Przy wyborze leasingu jako formy finansowania dla firmy mamy do wyboru dwa warianty: leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Blisko 80% wybiera leasing operacyjny. Dzieje się tak, ponieważ leasing operacyjny jest prosty oraz daje większe korzyści podatkowe. Cała rata leasingowa traktowana jest jako koszt, co pozwala przedsiębiorcom wrzucić go w koszty uzyskania przychodu. Leasing finansowy z podatkowego punktu widzenia jest bardzo podobny do kredytu, dlatego wybierany jest bardzo rzadko.

Leasing operacyjny:

  • Obowiązek amortyzacji przez leasingodawcę
  • Okres trwania umowy dłuższy niż 40% czasu amortyzacji
  • Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się całą ratę wraz z odsetkami
  • Podatek VAT jest doliczany do rat leasingowych
  • Wykup jest zależny od stawki amortyzacji i okresu wykupu

Leasing finansowy

  • Obowiązek amortyzacji przez leasingobiorcę
  • Okres trwania umowy powyżej 12 miesięcy
  • Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się tylko odsetki oraz amortyzację
  • Podatek VAT jest opłacany z góry wraz z pierwszą ratą
  • Wraz z ostatnią ratą przedmiot staje się własnością leasingodawcy

Przedsiębiorca zastanawiający się nad zakupem samochodu często ma problem co wybrać: kredyt czy leasing. Wymagania banków przy wyborze kredytu są dużo bardziej rygorystyczne, dokładnie sprawdzana jest zdolność kredytowa ubiegającej się o niego firmy.  Banki niechętnie podchodzą do udzielania kredytów firmom działającym na rynku krócej niż 2 lata. Okres finansowania może sięgać nawet 120 miesięcy, raty kredytu są niższe ale długi okres kredytowania wiąże się z większymi odsetkami. Przy wyborze kredytu warto pamiętać również że kosztem uzyskania przychodu stają się tylko odsetki oraz amortyzacja zakupionego samochodu. Wybór kredytu posiada również zalety takie jak możliwość zakupienia używanego samochodu a zakupiony samochód od razu staje się własnością firmy.

Leasing operacyjny oraz kredyt bankowy to dwie najpopularniejsze metody finansowania zakupu samochodów przez przedsiębiorców.  Leasing stał się popularny w bardzo szybkim tempie, ponieważ jest dużo łatwiej dostępny (szczególnie wśród nowo założonych firm). Po zsumowaniu wszystkich kosztów zauważyć można, że leasing operacyjny jest tańszy od kredytu. Obydwie opcje finansowania mają jednak bogaty zestaw wad i zalet. Wybór zależy więc od sytuacji danej firmy. Dla jednego przedsiębiorcy dane zalety będą postrzegane jako korzystne, dla innego mogą być uznane za mankament. Dlatego każdy przedsiębiorca zainteresowany zakupem pojazdu dla firmy powinien sam odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka forma finansowania będzie dla niego najbardziej opłacalna.