EXLIBRA - Zmiana nazwy spółki z o.o. 30.04.2019

Zmiana nazwy spółki z o.o.

Zmiana nazwy spółki z o.o. następuje przez zmianę umowy spółki. Zanim dokonamy jakichkolwiek zmian w brzmieniu firmy, należy sprawdzić, czy taka zmiana nie koliduje z tą samą nazwą, którą już wybrał sobie inny przedsiębiorca. (Taką weryfikacje można dokonać poprzez portal KRS).

Pierwszym krokiem jest podjęcie przez wspólników uchwały zmieniającej umowę spółki w formie aktu notarialnego, który będzie zgłoszony w KRS.

Rejestracja zmiany umowy dokonuje się poprzez formularz KRS–Z3, gdzie należy podać nową nazwę firmy oraz podać dane dotyczące zmiany umowy spółki. Taki formularz należy złożyć w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

Konieczne również będą formularze aktualizacyjne, które zostaną dostarczone do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego jak również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wraz z formularzem należy dołączyć:

– wpis z aktu notarialnego obejmujący protokół ze zgromadzenia wspólników

– poświadczoną przez zarząd kopię uchwały, w sprawie zmiany umowy spółki

– jednolity tekst umowy spółki

– dowód wpłaty opłaty sądowej – 250 zł

– dowód wpłaty opłaty za zgłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł

Przedsiębiorca, który założył firmę w sposób tradycyjny (papierowy), nie może zmieniać jej danych za pomocą systemu S24. Jeśli firma została założona online – takie zmiany można zgłosić elektronicznie przez Portal S24 (spółka z o.o., jawna i komandytowa) lub Portal Dostępowo-Informacyjny (wszystkie spółki).