EXLIBRA - Jak założyć firmę przez Internet 30.04.2019

Jak założyć firmę przez Internet? Krok po kroku

Internet to nie tylko rozrywka, ale również narzędzie, które pomaga w wielu kwestiach urzędowych, jak na przykład założenie własnej działalności gospodarczej. Większość czynności z tym związane możemy wykonać nie wychodząc z domu.

Zanim zarejestrujemy swoją działalność gospodarczą online, konieczne jest stworzenie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego, aby uzyskać podpis elektroniczny, który potwierdzi naszą tożsamość.

Certyfikat kwalifikowany, czyli podpis elektroniczny wymaga od nas zakupu odpowiedniego urządzenia, na którym będzie się znajdował własny podpis. A następnie konieczne jest potwierdzenie naszej tożsamości przez Kancelarie notarialną, Punkt Rejestracji Certum PCC czy przez Punkt potwierdzenia tożsamości.

Profil zaufany ePUAP – nie wymaga on opłaty i zakładany jest w bardzo szybki sposób np. za pomocą internetowego konta bankowego.

Po tym, jak stworzymy własny podpis elektroniczny lub profil zaufany, rejestrujemy naszą działalność w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonanie takiego wpisu jest bezpłatne. Do dokonania takiej czynności będziemy potrzebować następujących danych:
– firma przedsiębiorcy-nazwa
– data urodzenia przedsiębiorcy
– numery: PESEL, NIP, REGON (jeżeli je posiadamy)

Jednocześnie przy dokonywaniu wpisu do CEIDG, zostaje stworzony wniosek o nadanie numeru REGON, który dostarcza ogólnej charakterystyki działających w obrocie podmiotów.

Podobnie dzieje się w przypadku otrzymania numeru NIP, nie trzeba składać osobiście w urzędzie skarbowym odrębnego formularza.
– obywatelstwo właściciela firmy (wszystkie, jakie posiada)
– miejsce zamieszkania oraz adres, pod którym będzie wykonywana działalność gospodarcza (jeżeli firma posiada inne dodatkowe miejsce prowadzenie firmy, również trzeba taką sytuację uwzględnić)
– nazwa skrócona firmy (jeśli przedsiębiorca nie decyduje się, to należy wpisać swoje imię i nazwisko)
– dane kontaktowe – numer telefonu, adres poczty elektronicznej numer faksu oraz strona www (te dane nie są obowiązkowe)
– data rozpoczęcia działalności (nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku CEIDG)
– przedmiot wykonywanej działalności zgodnie z PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) – 9 rodzajów działalności
– data powstania obowiązku opłacania składek ZUS (termin założenia działalności)
– wpisanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (wybór formy opodatkowania)
– forma prowadzenia rachunkowości (księga przychodów i rozchodów
– rachunek bankowy przedsiębiorcy (jeśli więcej niż 1, również należy uwzględnić i wybrać jedno z kont, na który będzie trafiał ewentualny zwrot podatku)

W sytuacji, gdy wniosek będzie zawierał błędy, system CEIDG poinformuje niezwłocznie przyszłego przedsiębiorcę o jego niepoprawności. Wówczas, natychmiast można skorygować błędne zapisy.

Na koniec podpisujemy wniosek za pomocą profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego.
Informacje, które będą wpisane we wniosku, zostaną przekazane do ZUS-u lub KRUS-u, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego.