Jaką formę prawną firmy wybrać dla swojego biznesu? 05.04.2023

Jaką formę prawną firmy wybrać dla swojego biznesu?

Jaką formę prawną firmy wybrać dla swojego biznesu?

Zastanawiasz się, jaką formę prawną wybrać dla swojego biznesu? Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru kilka opcji. Aby móc z nich korzystać, trzeba spełnić warunki określone przez ustawodawcę. Sprawdź, która forma własności firmy spełni Twoje potrzeby i poznaj najważniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej.

Poznaj najczęściej stosowane propozycje i wybierz optymalne rozwiązanie. Sprawdź, jak formę prawną wybrać dla swojego biznesu.

Co to jest forma prawna działalności gospodarczej?

Rodzaj działalności gospodarczej to pierwszy krok, który musi zdefiniować przyszły przedsiębiorca przed otwarciem działalności gospodarczej. W zależności od podjętej decyzji właściciel firmy będzie miał nieco inne zobowiązania wobec instytucji państwowych. Poszczególne formy różnią się od siebie również wysokością kosztów prowadzenia działalności, a także oczekiwaniem na rejestrację, wysokością składki ZUS oraz stopniem odpowiedzialności za prowadzenie firmy. Decyzję o tym, którą formę prawną wybrać, warto dokładnie przemyśleć. Bowiem to właśnie od niej zależy w dużej mierze dalszy los przedsiębiorcy w świetle prawa.

Jakie formy prawne firmy masz do wyboru, otwierając działalność gospodarczą?

W Polsce wyróżniamy 9 form prawnych firmy. Sprawdź, jak się nazywają i co je wyróżnia.

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza — do niewątpliwych zalet tej formy zalicza się krótki czas rejestracji oraz brak opłat skarbowych. Ta forma prowadzenia biznesu skierowana jest do ludzi, którzy chcą pracować na własny rachunek i być sobie szefem. Jednoosobowa działalność gospodarcza nie wyklucza opcji zatrudniania pracowników. Ponadto przyszły przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania kapitału zakładowego i nie musi prowadzić pełnej księgowości. Jednak istotną informacją jest w tym przypadku to, że za zawodowe niepowodzenia odpowiada majątkiem swoim i współmałżonka.
  • Spółka cywilna — to co najmniej dwie osoby, które zawierają między sobą umowę o współpracy. Ta forma prowadzenia firmy jest popularna wśród małych firm. Do jej zalet zalicza się przede wszystkim kwestię zbiorowej odpowiedzialności np. za długi. Ponadto koszt rejestracji spółki cywilnej jest znacznie niższy w porównaniu do innych form spółek. Wkład w spółkę może mieć różną formę: pieniądze, umiejętności, wiedzę, ponieważ ta forma nie narzuca minimalnego kapitału założycielskiego.
  • Spółka jawna — jest to spółka określana jako osobowa. Może zostać założona przez kilku wspólników, którzy mają określony kapitał, a ich działania są oparte na wzajemnym zaufaniu. Ta forma spółki działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Istotne jest to, że w nazwie powinno znaleźć się nazwisko przynajmniej jednego wspólnika, a umowa współpracy zawierana jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym jest płatna w wysokości 600 zł.
  • Spółka komandytowa — jest to kolejny odłam spółki osobowej, który określany jest jako korzystny w sytuacji, gdy poszczególne podmioty dysponują zróżnicowanym kapitałem. Współpraca wspólników opiera się na Kodeksie Spółek Handlowych. Spółkę tworzą dwa rodzaje wspólników: komplementariusze i komandytariusze. To właśnie oni zawierają umowy w imieniu spółki komandytowej. Istotną kwestią w tym przypadku jest obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Utworzenie tej spółki wiąże się z wieloma formalnościami. Niezbędny bowiem jest akt notarialny, w którym zawarta jest umowa spółki, a do tego należy uiścić opłatę za ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. Wiele spółek korzysta w tym procesie z pomocy prawnika, co generuje dodatkowe koszty.
  • Spółka komandytowo-akcyjna — forma spółki osobowej, która zawiera w sobie cechy spółki akcyjnej i spółki komandytowej. Niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego oraz dodanie wpisu do KRS. Nie posiada ona osobowości prawnej. Co więcej, w jej nazwie powinno być uwzględnione przynajmniej jedno nazwisko lub nazwa komplementariusza. Wysokość kapitału zakładowego w tym przypadku nie może być niższa niż 50 tys. zł. Można na jej podstawie emitować akcje, by pozyskać dodatkowy kapitał do realizacji przedmiotowych założeń. Jeśli liczba akcjonariuszy jest większa niż 25 członków, to obowiązkiem spółki jest organizacja walnych zgromadzeń oraz powołanie rady nadzorczej. Rozliczanie spółki odbywa się na podstawie pełnej księgowości
  • Spółki prawa handlowego — w tym przypadku mamy do czynienia ze spółkami osobowymi oraz ze spółkami kapitałowymi, które działają na zupełnie różnych zasadach.
  • Spółki partnerskie — kolejny rodzaj spółki osobowej, którą mogą powołać co najmniej dwie osoby fizyczne. To rozwiązanie jest skierowane do lekarzy, architektów, tłumaczy lub adwokatów i podobnych zawodów. Można ją powołać tylko po to, by kontynuować pracę w ramach wolnego zawodu. Wszystkie zasady są zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych, w nazwie powinno znaleźć się przynajmniej jedno nazwisko z dopiskiem „i partnerzy” lub „i partner”. Rejestracja w KRS to koszt 600 zł. Wspólnicy odpowiadają za wykonywane czynności w ramach pracy zawodowej, a za wspólny majątek w taki sam sposób jak w przypadku spółki jawnej.
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością — może ją powołać jedna osoba lub kilku partnerów. Zalicza się ją do tych najpopularniejszych rodzajów spółek. Zobowiązuje założycieli do prowadzenia pełnej księgowości, jej działanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych, a za podjęte zobowiązania wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem. Kapitał spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższy niż 5 tys. zł. W tym przypadku funkcje reprezentacyjne pełni powołany pełnomocnik lub zarząd.
  • Spółka akcyjna — rodzaj spółki kapitałowej, z której najczęściej korzystają duże korporacje. Założyciele są zobowiązani do powołania zarządu i rady nadzorczej oraz organizacji walnych zgromadzeń. Osobowość prawna zostaje nadana w chwili dokonania wpisu do KRS. W nazwie powinna być zawarta pełna lub skrót od nazwy „spółka akcyjna”. A minimalny kapitał to 100 tys. zł. W tym przypadku współakcjonariusze nie odpowiadają prywatnym majątkiem w chwili niepowodzeń finansowych. Konieczna jest stała współpraca z prawnikiem lub radcą prawnym oraz z księgowymi, którzy specjalizują się w spółkach akcyjnych, co generuje wysokie koszty prowadzenia.

Podsumowanie: forma prawna firmy — obowiązkowy krok w czasie otwierania nowego biznesu

Zanim zdecydujesz się na określenie formy własności firmy, zapoznaj się z zasadami funkcjonanowania poszczególnych podmiotów. Pamiętaj również o tym, że bez względu na rodzaj formy prawnej biznesu jesteś zobowiązany do określenia kodu PKD swojej firmy — ta kwestia dotyczy wszystkich przedsiębiorców i założycieli spółek. Jeśli na drodze do założenia jakiejkolwiek formy prowadzenia firmy pojawiły się trudności, skorzystaj z pomocy naszych specjalistów. Chętnie pomożemy Ci dopasować formę prawną firmy, by była ona optymalna i nie obciążała Twojego budżetu.