business-1477601_1920 26.11.2018

Czy cudzoziemcy mogą zakładać spółkę w Polsce? Korzyści do inwestowania w Polsce.

Z roku na rok Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym państwem do inwestowania, a wielu cudzoziemców postanawia przenieść i rozwijać swój interes w tym kraju. Jednak czy każdy obcokrajowiec może prowadzić tu firmę?

Wg polskiego prawa brak obywatelstwa polskiego nie stanowi przeszkody, jednak istnieją pewne warunki, które należy spełnić. Aby prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, cudzoziemiec powinien być obywatelem kraju, który przynależy do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Jeśli cudzoziemiec jest obywatelem państwa niebędącego członkiem wymienionych wcześniej organizacji, musi wtedy posiadać zezwolenie regulujące ich status o pobycie na terenie Polski. Jeśli jednak cudzoziemiec nie posiada takie zezwolenia, pozostaje mu skorzystanie z prawa, które zezwala na wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, komandytowo-aukcyjnej, akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najbezpieczniejszą, ale też najczęściej wybierana przez cudzoziemców jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę taką, można założyć na kilka sposobów. Pierwszy sposób – tradycyjny – charakteryzuje się tym, że musimy zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego przed polskim notariuszem. Drugi sposób, nie wymaga od cudzoziemca jego fizycznej obecności, gdyż może on skorzystać z pomocy ustanowionego wcześniej pełnomocnika i udzielonego mu szczególnego pełnomocnictwa, które pozwoli mu założyć spółkę i sporządzić umowę.

Ostatnim sposobem jest kupno istniejącej już spółki. Polskie prawo nie stawia tu ograniczeń, a dodatkowo jest to bardzo korzystne, a także prostsze niż zakładanie tego typu spółki od zera.

Jakie są korzyści do inwestowania w Polsce?

Doroczne wyniki badań klimatu inwestycyjnego w Polsce, przeprowadzane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu oraz bank HSBC wśród inwestorów zagranicznych wskazują, iż w 2017 roku Polska osiągnęła najlepszy wynik w historii badań.

W opinii inwestorów największą zaletą Polski jest stabilność ekonomiczna. Dodatkowo respondenci doceniają wielkość rynku wewnętrznego oraz dostępność materiałów i komponentów. Pozytywnie zostało ocenione także środowisko biznesowe, czyli współpraca z administracją lokalną, kultura organizacyjna firm działających na rynku oraz wydajność pracy i lojalność pracowników. Dodatkowo inwestorzy docenili dostępność wykwalifikowanej kadry pracowników, możliwość pozyskiwania finansowania, niskie koszty pracy oraz niski poziom korupcji. Istotnym argumentem za inwestowaniem w Polsce są też łatwo dostępne surowce, dobre grunty oraz coraz prężniej rozwijająca się infrastruktura.