ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

Co do ogólnie przyjętej zasady, dla każdego cudzoziemca pragnącego podjąć pracę na terenie naszego kraj pracodawca posiada obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywaną pracę. Należy jednak pamiętać, że owa reguła w żadnym przypadku nie dotyczy tych cudzoziemców będących jednak obywatelami na terenie krajów Unii Europejskiej, jak również w żaden sposób nie ma zastosowania pośród pracowników czy niekiedy obcokrajowców zatrudnionych przez stricte polskich pracodawców do wykonywania szeroko pojętej pracy poza terenem Polski. W takiej to właśnie sytuacji opisanej w aspekcie zatrudniania cudzoziemców należy także pamiętać, iż nie jest zatem w żaden sposób wymagane uzyskanie takiego to zezwolenia na pracę.

Exlibra zatrudnia sprawdzonych, a przede wszystkim doświadczonych specjalistów ze zróżnicowanych gałęzi prawa. Dzięki temu umożliwia swoim obecnym oraz przyszłym klientom niezwykle szybką, a jednocześnie naprawdę rzeczową odpowiedź na liczne wątpliwości oraz wprost stawiane zapytania ukierunkowane de facto za zatrudnianie cudzoziemców. Prezentowana firma poza tym świadczy pomoc ukierunkowaną na organizację procesu stricte związanego z zatrudnieniem cudzoziemców na terenie całego kraju, jak i również uzyskaniem zezwoleń na pracę.

W pakiecie usług można znaleźć między innymi: liczne konsultacje prawne w sprawie uzyskania oświadczeń/zaświadczeń od organów państwowych, udzielanie pomocy prawnej i informacji prawnych w konsultacjach, tłumaczenia dokumentów, jak i również wypełnianie i składanie dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na pracę. Ogromnym, a wręcz rosnącym zainteresowaniem cieszy się reprezentowanie firmy, a także cudzoziemca przed organami kontroli, organami państwowymi. Nie należy także zapominać o tych usługach ukierunkowanych na

uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, a także konsultacje prawne w zakresie deportacji. Co nas wyróżnia na tle konkurencji? Napewno to, iż w odróżnieniu od niewielkich kancelarii  posiadamy bez wątpienia szerokie zaplecze fachowców mogących niezwykle szybko udzielić porady prawnej. To właśnie w sytuacji zwrócenia się z o wskazana poradę prawną do przypadkowego prawnika czas poświęcony na odpowiednie zapoznanie się z tematem zatrudniania cudzoziemców może wynieść de facto od kilku do niekiedy nawet kilkunastu godzin bądź dni.

Oferujemy:

  • konsultacje prawne w sprawie uzyskania oświadczeń/zaświadczeń od organów państwowych
  • udzielanie pomocy prawnej i informacji prawnych w konsultacjach
  • tłumaczenia dokumentów
  • wypełnianie i składanie dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na pracę
  • reprezentowanie firmy, a także cudzoziemca przed organami kontroli, organami państwowymi
  • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy
  • konsultacje prawne w zakresie deportacji
Informacje zwrotne