ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

EXLIBRA świadczy także pomoc przy organizacji procesu związanego z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce oraz uzyskaniem zezwoleń na pracę.

Oferujemy:

  • konsultacje prawne w sprawie uzyskania oświadczeń/zaświadczeń od organów państwowych
  • udzielanie pomocy prawnej i informacji prawnych w konsultacjach
  • tłumaczenia dokumentów
  • wypełnianie i składanie dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na pracę
  • reprezentowanie firmy, a także cudzoziemca przed organami kontroli, organami państwowymi
  • uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy
  • konsultacje prawne w zakresie deportacji
Informacje zwrotne