WINDYKACJA

Skupiamy się głównie na polubownym odzyskiwaniu długów. Naszym celem jest także zabezpieczenie roszczeń wierzyciela przed upływem okresu przedawnienia. Ponadto świadczymy usługi dotyczące monitoringu płatności dla naszych klientów.

Świadczymy usługi windykacji zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Specjalizujemy się w odzyskiwaniu należności za niewypłacone wynagrodzenie od pracodawców, niezapłacone faktury za wykonaną usługę itp.

W swoich działaniach koncentrujemy się na polubownym odzyskiwaniu długów. Jest to etap znacznie szybszy niż windykacja sądowa, a naszym celem jest także zabezpieczenie roszczeń wierzyciela przed upływem okresu przedawnienia.

Działania windykacyjne prowadzimy zarówno w kraju wierzyciela, jak i dłużnika. Znajomość prawa polskiego, jak i ukraińskiego pozwala nam swobodnie na podejmowanie skutecznych i właściwych metod działania.

Gwarantujemy bezpieczeństwo, jak i zapewniamy skuteczność.

Ponadto Swoim Klientom zapewniamy monitoring bieżących należności. Poprzez zespół ludzi przypominamy kontrahentom o upływającym terminie płatności.

Dlaczego warto?

  • nie pobieramy opłat wstępnych
  • zapewniamy dyskrecję
  • gwarantujemy bezpieczeństwo powierzonych danych
  • zapewniamy skuteczność w działaniu
  • koncentrujemy się na windykacji polubownej
  • zabezpieczamy wierzyciela przed upływem okresu przedawnienia
  • wynagrodzenie płatne jest po uzyskaniu należności od dłużnika
  • zapewniamy znajomość języka ukraińskiego, rosyjskiego
  • gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta

PROCES

WINDYKACJA

Informacje zwrotne