KRS/CEIDG

Spółka to najpopularniejsza forma prawna działalności gospodarczej wśród przedsiębiorców i inwestorów w Polsce. O ile założenie spółki jest dość proste, o tyle jej zakończenie, a zwłaszcza likwidacja spółki jest procedurą bardzo złożoną i czasochłonną. Wynika to z konieczności wykonania wielu czynności w trakcie procesu likwidacyjnego. Nie każdy ma na to czas i chęci, dlatego też w ofercie EXLIBRY znalazła się likwidacja spółek. Usługa skierowana jest do każdego, kto szuka możliwości przeprowadzenia procedury przy jak najmniejszym zaangażowaniu ze swojej strony. Gwarantujemy pomoc na najwyższym poziomie i działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Likwidacja spółki – dla kogo?

Zwykle zlikwidowanie spółki osobowej lub kapitałowej nie jest planowanym zakończeniem działalności przez przedsiębiorców. Często okazuje się jednak,  że jest to najlepsze rozwiązanie, które umożliwia ochronę majątku, zatrzymanie wzrostu zadłużenia lub zakończenie nierozwiązanych konfliktów pomiędzy wspólnikami. Ocalone i uwolnione dzięki likwidacji aktywa można zainwestować w nową działalność i rozpocząć budowanie firmy z czystą kartą. Brzmi to jak idealne rozwiązanie dla Ciebie? Przyjdź do naszego biura w mieście Lublin lub zadzwoń, aby poznać więcej szczegółów.

Likwidacja spółek w EXLIBRA

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc przy wszystkich etapach przeprowadzania likwidacji spółki, począwszy od zgłoszenia likwidacji, poprzez przygotowanie i zebranie wymaganych dokumentów i podjęcie niezbędnych działań, aż po złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru sądowego.

Oferowana przez nas likwidacja spółki obejmuje następujące działania:

 • analiza ekonomiczna, której celem jest oszacowanie konieczności przeprowadzenia likwidacji oraz wskazanie kosztów i możliwych zysków, które się z nią wiążą;
 • przedstawienie alternatywnych rozwiązań, takich jak sprzedaż, restrukturyzacja, podział, itp.;
 • uporządkowanie finansów firmy oraz przedstawienie wyników finansowych wymaganych podczas likwidacji spółki;
 • przygotowanie planu likwidacji spółki i wszystkich niezbędnych dokumentów;
 • otwarcie likwidacji i zgłoszenie go do rejestru sądowego;
 • zgłoszenie likwidatora wybranego przez klienta lub z naszego wskazania;
 • ogłoszenie otwarcia likwidacji;
 • przygotowanie bilansu otwarcia likwidacji, który stworzymy m.in. na podstawie sprawozdania finansowego;
 • przeprowadzenie wszystkich czynności likwidacyjnych, w których skład wchodzi m.in. zakończenie bieżących interesów, rozwiązanie umów, spłata zaległych zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności, poprowadzenie spraw Spółki;
 • podział masy likwidacyjnej pomiędzy wszystkich wspólników oraz w miarę możliwości spłata spóźnionych wierzycieli;
 • asystowanie przy czynnościach przygotowujących do zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego;
 • przygotowanie i złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS;
 • dopełnienie wszelkich formalności w MSiG;

Dodatkowo w ramach oferowanej usługi udostępniamy Klientowi miejsce na przechowywanie dokumentacji zarówno w trakcie likwidacji jak i po jej zakończeniu. Istnieje również możliwość przekazania dokumentów do miejsca wskazanego uchwałą.

Informacje zwrotne