Малий CIT для малих господарських товариств. Кому це вигідно? 03.12.2018

Mały CIT dla małych spółek kapitałowych. Kto na tym skorzysta?

Po obniżeniu w 2017 r. stawki CIT z 19% na 15% dla małych przedsiębiorstw z początkiem 2019 r. przedsiębiorców czeka kolejna zmiana. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta jest już pewne, że 1 stycznia 2019 r. stawka podatku CIT dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających prowadzenie działalności wyniesie 9% . Obniżenie stawek ma zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia spółek w oparciu o spółki kapitałowe.

Obniżenie stawki CIT jest bardzo atrakcyjne. Szacuje się, że reforma obejmie 400 tys. podmiotów. Ustawa zawiera jednak kilka pułapek, dlatego przedsiębiorcy powinni się dokładnie zapoznać z ustawą przed końcem roku.

  • Podatek jest przeznaczony wyłącznie dla spółek handlowych, działających w ramach prawa handlowego. Do takich spółek należą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna. Oznacza to, że działalności gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne nie zostały objęte obniżeniem stawki podatku. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) będzie nadal wynosił 19% w przypadku stawki liniowej oraz 18% i 32% według stawek progresywnych.
  • Uprawnienia do ulgowej stawki mają te firmy, których wartość przychodów ze sprzedaży w danym roku podatkowym nie przekroczyła 1,2 mln euro. Spółki nieznacznie przekraczające limit muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ w 2020 r. limit zostanie podwyższony do 2 mln euro. Warto pamiętać, że w tym przypadku ustawodawcy chodzi o kwotę przychodów razem z podatkiem VAT.
  • Obniżenie podatku wprowadza też ograniczenia przy wnoszeniu aportu. Wnoszony o wartości powyżej 10 tys. euro spowoduje konieczność zapłaty 19% podatku . W tym przypadku ulgę straci również spółka, która wniosła aport. Warto więc uważać przy rozpoczęciu działalności aby wnoszone jako kapitał wkłady gotówkowe nie przekraczały 10 tys. euro.
  • Każda spółka która skorzysta z obniżonego podatku musi również pamiętać, że dochód uzyskany z kapitałów np. ze sprzedaży papierów wartościowych zapłaci 19% podatek.
  • Ustawodawca zabezpieczył się również przed masowym przekształcaniem jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek osobowych w spółki kapitałowe. Każde takie przekształcenie wiąże się z utratą prawa do obniżonych stawek podatku CIT.

 

Status małego podatnika uprawniający do obniżonej stawki podatku CIT 9% bez wątpienia będzie dużym ułatwieniem w rozpoczynaniu swojej przygody z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zmian w podatku od osób fizycznych (PIT) nie przewidziano, ustawodawca decyzję argumentuje dużą ilością możliwych do wybrania sposobów opodatkowania.

Spółki kapitałowe są bezpieczniejszą formą prowadzenia biznesu. Posiadają odrębną osobowość prawną i odpowiadają za swoje zobowiązania własnym majątkiem. Odpowiedzialność wspólników jest w tym zakresie wyłączona. Spółki kapitałowe mają również wady. Posiadają wyższe koszty założenia oraz obowiązek prowadzenia tzw. pełnej rachunkowości. Wprowadzenie obniżonej stawki CIT w 2019 r. będzie z pewnością dodatkowym atutem do wybrania tej formy działalności przez nowych przedsiębiorców.