Licencja transportowa. Kto musi ją mieć 09.04.2021

Licencja transportowa. Kto musi ją mieć?

Prowadzenie działalności gospodarczej opartej na świadczeniu usług transportowych to nie lada wyzwanie. Poza prawidłową rejestracją takiej firmy, konieczne jest dopełnienie także wielu istotnych formalności. Dziś o jednej z nich, a mianowicie dokumencie, jakim jest licencja transportowa. Bez tego rodzaju pozwolenia, w większości przypadków firma transportowa nie ma racji bytu.

W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytania, takie jak:

 • czym jest licencja transportowa oraz kiedy powinieneś zacząć się o nią ubiegać? W trakcie zakładania firmy, czy może nieco później?
 • jakie wymogi należy spełnić aby otrzymać licencję transportową?
 • jakich dokumentów będziesz potrzebować?
 • jakie koszty związane są z tym dokumentem?
 • kiedy musisz starać się o licencję międzynarodową?

Licencja transportowa

Licencja transportowa, a mówiąc dokładniej – licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób lub rzeczy – to najogólniej rzecz ujmując pozwolenie na świadczenie tego rodzaju usług. Powinien ją uzyskać każdy przedsiębiorca, który zarobkowo zajmuje się przewozem towarów lub osób. Wydawana jest na określony okres czasu od 2 do nawet 50 lat. Oczywiście im dłuższy okres obejmuje licencja, tym z większymi kosztami powinniśmy się liczyć. Ale o tym poniżej.

Kiedy jest potrzebna?

Wniosek o udzielenie licencji składa się w Starostwie Powiatowym właściwym ze względu na miejsce siedziby firmy. Możesz tego dokonać tak naprawdę w dowolnym momencie. Ważne, abyś pamiętał jedynie o tym, że bez licencji transportowej nie możesz świadczyć usług w tym zakresie. Jeśli więc zakładasz własną firmę transportową od podstaw i nie masz zamiaru próżnować, warto żebyś złożył wniosek o wydanie licencji zaraz po założeniu firmy. Z drugiej strony, jeśli już prowadzisz swój biznes, a usługi transportowe stanowią rozszerzenie Twojego pakietu usług, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, aby starać się o licencję transportową w momencie, gdy uznasz to za konieczne. Proces ten charakteryzuje się całkowitą dowolnością, a zatem nie jest ograniczony żadnym terminem.

Pamiętaj jednak, że rozpatrywanie wniosku o licencję na przewóz zwykle trwa od 5 do 20 dni roboczych. Niekiedy czas oczekiwania może potrwać nawet dłużej.  Miej na uwadze także, że wszelkie formalne błędy we wniosku mogą spowodować jego odrzucenie. Wtedy masz prawo odwołać się od tej decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy. Jak widzisz – uzyskanie licencji może zająć trochę czasu.

Kiedy nie musisz mieć licencji?

Wyjątek od wymogu posiadania licencji przy usługach transportowych stanowi sytuacja, w której przedsiębiorca przewozi osoby nie w celu zarobkowym, a w pomocniczym. Na przykład dowożąc swoich pracowników z innych miejscowości do zakładu pracy. Taki pojazd musi jednak spełnić dwa warunki:

 • być przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób,
 • jego dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3,5 tony.

W takim przypadku wystarczy, że kierowca będzie miał prawo jazdy kategorii B oraz zaświadczenie o tym, że przewóz dokonywany jest na potrzeby własne firmy.

Licencja transportowa a wymogi

Licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dostaniesz jeżeli ty, lub osoby zarządzające firmą:

 • nie zostaliście skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 • nie wydano wobec was prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego,
 • przynajmniej jedna z osób zarządzających firmą lub osoba zarządzająca w firmie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych (potwierdzonym egzaminem).

Dodatkowo, wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie oświadczenia o dobrej reputacji.

Jeszcze wymogi… finansowe

Co bardzo istotne, działalność pośrednictwa przy przewozie rzeczy możesz prowadzić tylko wtedy, jeżeli Twoja firma spełnia wymóg odpowiedniego zabezpieczenia finansowego w wysokości 50 000 euro. Sytuację finansową możesz udokumentować rocznym sprawozdaniem finansowym lub dokumentami potwierdzającymi:

 • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunku bankowym, albo dostępnymi aktywami,
 • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
 • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
 • własność nieruchomości.

Wartość euro przeliczana jest po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiązującym w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sytuacja jest oceniana.

Dokumenty konieczne do złożenia wniosku

Dokonując podsumowania wyżej wymienionych wymogów w celu uzyskania licencji transportowej, możemy wyliczyć dokumenty, jakie będą Ci potrzebne. Są to:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie o nadaniu NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu REGON;
 • kopia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • potwierdzenie sytuacji finansowej;
 • wykaz pojazdów, których licencja będzie dotyczyła oraz ich dokumentacja;
 • oświadczenie o zatrudnianiu/zamiarze zatrudniania kierowców;
 • dowód wniesienia opłaty za licencję.

Licencja transportowa a koszty

Pora na najistotniejszą część dzisiejszego artykułu, która oczywiście związana jest z tym, ile zapłacisz za licencję transportową. Jak łatwo zauważysz, wysokość ceny uzależniona jest od okresu, na jaki jest wydawana. Dlatego jeszcze przed złożeniem wniosku warto dokonać chociażby w podstawowym zakresie kalkulacji. Ale przejdźmy już do konkretów. Licencja na transport krajowy towarów kosztuje:

 • 800 zł – na okres od 2 do 15 lat,
 • 900 zł – na okres od 15 do 30 lat,
 • 1000 zł – na okres od 30 do 50 lat.

Uwaga!

Ceny podane powyżej dotyczą licencji na transport krajowy rzeczy (towarów). Jeśli chcemy uzyskać pozwolenie na przewóz osób, to cena każdego z wariantów jest mniejsza o 100 złotych.

Skoro o kosztach, warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. A mianowicie, dodatkowym kosztem mogą okazać się wypisy z licencji. Każdy kierowca Twojego przedsiębiorstwa musi posiadać przy sobie właśnie taki wypis. Zatem ich liczba będzie uzależniona od tego, ile pojazdów posiadasz lub ile z nich będzie świadczyć usługi w tym samym czasie. Za każdy wypis z licencji zapłacić trzeba 1% od kwoty za udzielenie licencji.

Przewóz międzynarodowy? Będziesz potrzebował innej licencji

Jeśli planujesz rozszerzenie swojej działalności na transport międzynarodowy, będziesz potrzebować dodatkowych pozwoleń. A mianowicie, chodzi o licencję wspólnotową. W przeciwieństwie do licencji krajowej, wniosek o ten rodzaj licencji międzynarodowej składamy w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Jak się można łatwo domyślić, składając wniosek o międzynarodową licencję transportową, musisz liczyć się z wyższymi kosztami. Licencja na przewóz międzynarodowy kosztuje:

 • 4000 zł za licencję + 440 zł za wypis licencji na okres do 5 lat,
 • 8000 zł za licencję + 880 zł za wypis licencji na okres do 10 lat.

Starając się o licencję międzynarodową, dodatkowo musisz zdobyć też zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które kosztuje 1000 zł.

Uwaga!

Do kosztów licencji transportowej zarówno krajowej jak i międzynarodowej trzeba doliczyć wartość za ilość zgłoszonych pojazdów. Każdy pojazd, który będzie się poruszał w ruchu międzynarodowym w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, musi zostać zgłoszony wraz z wnioskiem o wydanie licencji wspólnotowej. Pojazd niezgłoszony nie może realizować zleceń międzynarodowych. Za każdy zgłoszony samochód należy doliczyć 10% opłaty od kwoty za udzielenie licencji.