jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą 04.05.2021

Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą – krok po kroku

Jednoosobowa działalność gospodarcza (w skrócie: JDG) to najpopularniejsza forma działalności, z jakiej wciąż korzystają Polacy. Nic w tym dziwnego – charakteryzuje się bowiem łatwością założenia, niewielkimi kosztami prowadzenia i prostym rozliczaniem wydatków oraz przychodów. W dzisiejszym artykule opiszemy krok po kroku, jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, jednocześnie wyjaśniając najważniejsze kwestie, o których powinieneś wiedzieć.

O czym musisz wiedzieć, jeszcze przed podjęciem ostatecznych kroków

Zacznijmy o tego, na czym właściwie jednoosobowa działalność gospodarcza polega. Mówiąc w skrócie, jest to działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu. Oznacza to prowadzenie firmy na własny rachunek i na własne ryzyko. Jest to istotna cecha odróżniająca przedsiębiorców od pracowników – którzy pracują na rzecz swojego pracodawcy.

Jeśli chcesz prowadzić jednoosobową działalność, musisz się zarejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG, czyli w rejestrze przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1.

Jak zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, czyli… zasada jednego okienka

W tym miejscu warto również wskazać, że założenie działalności jest całkowicie bezpłatne, a wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby:

 1. przez Internet, np. przez stronę CEIDG, na której znajdziesz formularz wniosku o wpis do CEIDG. Przed jego wypełnieniem pamiętaj o zarejestrowaniu się na stronie. Dodatkowo – w przypadku tej formy – dokument należy podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Jeśli nie masz takiej możliwości, nic straconego. Możesz także podjąć następujące kroki:

  • wypełnić internetowy wniosek na stronie CEIDG,
  • po wypełnieniu formularza udać się w ciągu 7 dni do wybranego Urzędu Miasta lub Gminy w celu złożenia podpisu. W tym wypadku, nie musisz drukować formularza. Wystarczy, że zapamiętasz kod (czyli numer twojego wniosku), który pojawi się na stronie CEIDG, po jego wypełnieniu. Gdy podasz go w urzędzie, urzędnik odnajdzie Twój wniosek w systemie, wydrukuje, da ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku.
 2. w dowolnym Urzędzie Miasta lub Gminy, wypełniając i podpisując papierowy formularz, który możesz wydrukować samodzielnie lub uzyskać właśnie w urzędzie.
 3. pocztą, wysyłając wypełniony wniosek listem poleconym. Natomiast w tym przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Dlaczego w nagłówku wspomnieliśmy o zasadzie jednego okienka?

Od osoby chcącej założyć jednoosobową działalność wymaga się minimum formalności. W konsekwencji – każdy, kto chce założyć firmę, składa jeden wniosek CEIDG-1. To wszystko.

Jakie informacje podaje się we wniosku?

Jeszcze przed samym wypełnianiem formularza CEIDG-1, warto abyś wiedział lub nawet przemyślał, jakie informacje w nim podać. Zatem, zakładając jednoosobową działalność gospodarczą – poza podstawowymi informacjami jak imię i nazwisko, czy numer PESEL, będziesz musiał podać:

 • Nazwę swojej firmy. Musi ona zawierać co najmniej Twoje imię i nazwisko. Dodatkowo, możesz do niej dodać pseudonim albo dowolne fantazyjne sformułowanie.
 • Adres firmy.
 • Kod PKD. Każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę musi przypisać swoją działalność do określonego kodu w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wybierz kod główny – czyli związany z działalnością, która powinna ci przynosić największe przychody, i dowolną liczbę kodów dodatkowych. Wyszukiwarkę kodów możesz znaleźć tutaj.
 • Liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić.
 • Datę rozpoczęcia działalności.
 • Formę opodatkowania zakładanej działalności gospodarczej. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą bowiem, jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. Do wyboru masz cztery formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

  • na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%);
  • według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%);
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • na zasadach karty podatkowej.
 • Dane Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a ZUS

Po złożeniu wniosku, CEIDG wysyła do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informację o założeniu firmy. Mimo tego pewnego wyręczenia, Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie się do ZUS także osobiście – i to w ciągu siedmiu dni od daty założenia działalności. Istotne jest, aby udać się do oddziału, któremu podlega się ze względu na miejsce zamieszkania. Zgłoszenia możesz dokonać na drukach ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Jako przedsiębiorca, jesteś obowiązany do opłacania składek ZUS bez względu na to, czy  Twoja firma generuje jakikolwiek obrót. Jednakże początkujący przedsiębiorca, przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej może korzystać z tzw. ulgi na start i płacić jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Obecnie wynosi ona ok. 381 zł.

Następnie przez 2 lata płacisz stawkę preferencyjną, tj. 647,59 zł lub 627,01 zł miesięcznie, w zależności czy wybierzesz wariant z ubezpieczeniem chorobowym, czy bez.

Po 2,5 roku prowadzenia firmy możesz przejść na Mały ZUS Plus . Wówczas przez 36 miesięcy (3 lata) zapłacisz składki proporcjonalnie od przychodu. Obowiązują jednak pewne wymogi, na które nie będziemy dziś poświęcać czasu.

Gdy skończą się wszystkie możliwe do wykorzystania ulgi, będziesz obowiązany płacić 100% ZUS-u. Pełne składki w 2021 roku wynoszą 1457,49 zł miesięcznie (z uwzględnieniem dobrowolnego chorobowego).

Podsumowanie

Jednoosobowa działalność gospodarcza z pewnością daje dużą niezależność, o której wiele osób marzy. Jednak mała część z nich, podejmuje jakiekolwiek kroki w celu jej osiągnięcia. Samo założenie jednoosobowej działalności jest bowiem  łatwiejsze niż się wydaje – wystarczy jedna wizyta w urzędzie lub dopełnienie formalności internetowo, wypełniając intuicyjny formularz. Większym wyzwaniem okazać się mogą nowe obowiązki, wynikające z prowadzenia swojego biznesu.