import z chin 10.01.2021

Import z Chin – co należy wiedzieć?

Import z Chin często przedstawia się jako prosty, szybki i tani sposób na pozyskanie określonych towarów. Należy jednak pamiętać, że niezależnie skąd importujesz towar, obowiązujące procedury celne są praktycznie niezmienne. Import towarów z Chin wiąże się z koniecznością dopełnienia licznych formalności.

 • Czy wiesz, w jaki sposób skutecznie zorganizować import z Chin?
 • Jakie procedury się z tym wiążą?
 • Wiesz, jak zminimalizować ryzyko trafienia na nieuczciwych kontrahentów?

Czym jest import?

Na początku kilka słów wstępu. Import, zgodnie z definicją określoną w ustawie o podatku od towarów i usług, to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Podlega na obowiązkowej odprawie celnej, którą można odbyć zarówno w Polsce jak i innym kraju Wspólnoty Europejskiej. Prawidłowe przejście procedury gwarantuje prawną możliwość obrotu towarem na terenie Wspólnoty Europejskiej.

Rozliczenie podatku dochodowego

Istotnym dla skutecznego procesu rozliczania podatku dochodowego, jest pozyskanie faktury, potwierdzającej zamówienie. Powinna ona zawierać m.in.:

 • dane sprzedawcy oraz nabywcy,
 • datę wystawienia, sprzedaży oraz numer faktury,
 • dane o ilości, cenie, łącznej wartości i nazwie towaru.

Na podstawie takiej faktury, importer będzie mógł wykazać poniesiony wydatek w kosztach firmowych. Najszybszą i najprostszą formą byłoby otrzymanie mailowo faktury w języku angielskim. Pozwoli to na szybkie tłumaczenie tekstu, a w konsekwencji – szybsze rozliczenie. W sytuacji, gdy dostawa towarów będzie szybsza niż wystawienie faktury, przedsiębiorca ma obowiązek wpisania do księgi przychodów i rozchodów informacji o importowanym towarze. Musi znaleźć się tam szczegółowy opis produktów, ich ilość, cena, łączna wartość oraz dane dostawcy.

Rozliczenie VAT i CŁA

Import towarów z Chin wiąże się z obowiązkową odprawą celną. Na podstawie dokumentów importowych obliczana jest wartość podatku VAT oraz stawka cła.

Jeżeli importowany towar ma związek z działalnością prowadzoną przez importera, można odliczyć podatek VAT w ramach kosztów firmowych. Dokumenty potrzebne dla odprawy – Jednolity Dokument Administracyjny (SAD) oraz Poświadczenie Zgłoszenia Celnego (PZC) – będą podstawą księgowania.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego możliwe jest w rozliczeniu za okres, w którym importer otrzymał fakturę lub dokument celny. Towar będzie dopuszczony do transportu dopiero po tym, jak opłacisz cło i podatek VAT. Od momentu przyjęcia zgłoszenia przez urząd celny masz na to 10 dni. Towar otrzyma wtedy zezwolenie na wprowadzenie go do obrotu nie tylko na terenie Polski, ale wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Import z Chin – pozostałe dokumenty

Aby móc przejąć towar w krajach Unii Europejskiej potrzebny jest szereg dodatkowych dokumentów – m.in:

 • dane dotyczące Twojej firmy – m.in. NIP, REGON, numer rachunku bankowego, zaświadczenie o rejestracji firmy,
 • morski list przewozowy,
 • specyfikacja/ lista pakunkowa, która jasno określa i wskazuje przewożony towar,
 • certyfikat CE wystawiony przez producenta – przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić do obrotu towary pochodzące spoza Unii Europejskiej muszą zagwarantować spełnienie wymagań przez importowany towar,
 • dokument T1 – możesz wyrobić go zarówno w kraju, z którego sprowadzasz towar jak i w kraju importera, a następnie dostarczyć go do Urzędu Celnego właściwego dla kraju importera,
 • świadectwo pochodzenia,
 • numer EORI – zarówno sprzedający jak i kupujący mają obowiązek posiadać numer EORI wymagany przy odprawach celnych, który umożliwia identyfikację przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej,
 • inne licencje i certyfikaty zależne od rodzaju importowanych produktów.

Miejsce odprawy i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – import z Chin

Unia Europejska w ujęciu importu towarów z Chin, stanowi jeden byt. Jednakże dla Ciebie miejsce odprawy będzie miało znaczenie.

Statystycznie najczęściej towar z Chin przypływa do niemieckiego Hamburga, skąd towar wysyłany jest do Polski. Hamburg to lokalizacja, która wybierana jest przez Chińczyków z powodu dużego, położonego mniej więcej w centrum Europy portu. Rejsy do tego miejsca wykonuje się niemal codziennie i trwają zwykle pełen miesiąc. Wybierając inny port (np. Gdynię), musisz liczyć się z tym, że chiński kontrahent wyśle towar później. Będziesz musiał oczekiwać np. 2 tygodnie na transport, a jego cena będzie zdecydowanie wyższa.

Jeżeli import zostanie wykonany przez np. Hamburg, i to niemieccy urzędnicy będą realizowali procedurę odprawy – import zamieni się w wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Definicja podaje, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów polega na otrzymaniu prawa do rozporządzania towarami, które wysłane przez przedsiębiorcę z innego państwa UE zostały dostarczone na terytorium Polski. Jako importer i czynny podatki VAT, masz obowiązek w tej sytuacji zarejestrować się w VAT-UE oraz rozliczyć transakcję jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Obowiązkowe jest również wskazanie niemieckiego przedstawiciela fiskalnego.

Współpraca z chińskim sprzedawcą – warunki

Aby realizować import towarów z Chin, oprócz spełnienia szeregu formalności i zebrania stosu dokumentów, musisz najpierw zadbać o wzorowe relacje z chińskim sprzedawcą. Przy zawieraniu umów, zwróć uwagę na:

 • Czas – wbrew pozorom, to z tym czynnikiem przedsiębiorcy mają największy problem. Pamiętają o uzgodnieniu terminu rozpoczęcia produkcji, przesłania zaliczki i rozliczenia. Zapominają jednak o tym, że Chiny mimo wszystkiego, co wiąże się z pojęciem „globalizacji” – leżą po drugiej stronie świata. Przedsiębiorcy przyzwyczajeni do szybkich wysyłek często zapominają, że towar z Chin podróżuje (najczęściej statkiem) około miesiąca. Powoduje to napięcia na linii sprzedawca-kupujący. Może również wpłynąć na kondycję firmy prowadzonej przez importera.
 • Rzetelność – często towary z Chin oferują podobną jakość, za dużo niższą cenę. Powoduje to, że usypia się naszą czujność, stwarzając szansę na pojawienie się problemów. Aby sprawdzić, czy firma z którą współpracujesz jest rzetelna, dobrym pomysłem będzie przeszukanie Internetu (forum, grup, stron internetowych) pod tym kątem.
 • Waluta – chińscy przedsiębiorcy preferują rozliczanie w dolarach amerykańskich. Warto wcześniej ustalić formę przelewu oraz jej termin. Przy częstych rozliczeniach w obcej walucie warto rozważyć założenie konta walutowego. Odciąży to firmowy rachunek ze zbędnych kosztów, naliczanych przez banki w związku z przewalutowaniem.
 • Jakość – podobnie jak w poprzednim przypadku, warto oprzeć się na doświadczeniach innych przedsiębiorców w zakresie współpracy z chińskim sprzedawcą. Obecnie, mimo pewnego stereotypu, jakość towarów oferowana przez chińskich przedsiębiorców, zwykle niczym nie ustępuje jakości towarów pochodzących z innych części świata.

Podsumowanie – import z Chin

Import towarów z Chin wiąże się z koniecznością zadbania o liczne formalności. Dla firm rozważających sprowadzenie produktów z Państwa Środka, kwestie podatkowe, administracyjne i archiwistyczne mogą być dużym wyzwaniem. Jeżeli nie masz doświadczenia w tym zakresie, warto rozważyć współpracę z firmą podatkowo-celną. Takie podmioty zgłaszają importowany towar do kontroli i mogą reprezentować Cię w sprawach formalnych – zarówno w kontaktach z urzędnikami jak i klientami z Chin. Taka pomoc może uchronić Cię przed negatywnymi konsekwencjami za popełnione przez niewiedzę błędy w rozliczeniach oraz ustaleniach między Tobą a chińskim kontrahentem.