brexit a cło 02.08.2021

Brexit a cło – co się zmieniło?

TWielka Brytania opuściła Unię Europejską 1 lutego 2020 roku. Dnia 1 stycznia 2021 roku zakończył się okres przejściowy, w którym Wielka Brytania nadal była traktowana jak państwo członkowskie. W związku z tym wydarzeniem pojawiło się wiele wątpliwości. Przede wszystkim dotyczyły tego, jakie zmiany wywoła ono m.in. w kwestiach dotyczących przewozu towarów między Wielką Brytanią a Unią Europejską. Jeśli chcesz lepiej poznać zagadnienie brexit a cło, koniecznie zapoznaj się z poniższym wpisem, w którym wyjaśnimy:

 • Czym jest cło?
 • Jakie regulacje obowiązywały dotychczas?
 • Co zmienia umowa o handlu i współpracy?

Zapraszamy do lektury.

Brexit a cło – co się zmieniło?  

TZacznijmy od wyjaśnienia pojęcia cła. Jest to opłata za przewóz towarów przez granicę celną. Efektem nałożenia cła na towary importowane jest wzrost ich cen. Wielka Brytania wychodząc z Unii Europejskiej, stała się w stosunku do niej krajem trzecim. Opuściła bowiem rynek wewnętrzny i unię celną.

TW okresie przejściowym nie istniały formalności celne względem towarów przemieszczanych między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Jeśli chodzi o podatek VAT i akcyzę, do końca 31 grudnia 2020 r., Wielka Brytania uczestniczyła w unii celnej UE oraz była częścią wspólnego obszaru UE. Wobec towarów, które były przedmiotem wymiany handlowej między UE a Wielką Brytanią, nie zachodziła zatem potrzeba stosowania taryf, kontyngentów ani wykazywania ich pochodzenia.

Obawiano się jednak, że jeśli UE i Zjednoczone Królestwo nie dojdą do porozumienia, sytuacja diametralnie się pogorszy. Oznaczałoby to wprowadzenie opłat celnych i wiele innych, niekorzystnych dla przedsiębiorców, zmian.

Pakiet umów przyjętych przez UE

TJeszcze w grudniu 2020 roku Unia Europejska i Wielka Brytania zakończyły negocjacje. Osiągnęły wtedy porozumienie w sprawie pakietu umów regulujących ich relacje, a zatem:

 • o handlu i współpracy,
 • o współpracy w zakresie bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
 • w sprawie procedur bezpieczeństwa na potrzeby wymiany i ochrony informacji niejawnych.

TOd 1 stycznia 2021 roku umowy te obowiązywały tymczasowo, do czasu zakończenia procedur ratyfikacyjnych. Okres ten miał obowiązywać wstępnie do 28 lutego 2021 r., jednak przedłużono go do 30 kwietnia 2021 r. W kwietniu Rada UE przyjęła decyzję w sprawie zawarcia z Wielką Brytanią umowy o handlu i współpracy (TCA) oraz umowy o bezpieczeństwie informacji. Obie umowy weszły w życie z dniem 1 maja 2021 r.

Jakie są najważniejsze regulacje umowy o handlu i współpracy?

TJedną z najważniejszych kwestii, które reguluje umowa, są cła. Dzięki niej wymiana handlowa między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie możliwa bez ceł i ograniczeń ilościowych, dla wszystkich towarów zgodnych z odpowiednimi regułami pochodzenia. To bardzo ważna informacja dla przedsiębiorców!

Zgodnie z tekstem umowy o handlu i współpracy:

 • Cła na wszystkie towary pochodzące z terytorium drugiej Strony są zakazane.
 • Strona nie może przyjmować ani utrzymywać jakichkolwiek ceł, podatków lub innych opłat jakiegokolwiek rodzaju nakładanych na wywóz towaru do drugiej Strony lub w związku z tym wywozem, ani jakichkolwiek podatków wewnętrznych lub innych opłat nakładanych na towary wywożone do drugiej Strony, które przekraczają podatek lub opłatę, które zostałyby nałożone na towary podobne, gdy są one przeznaczone do konsumpcji krajowej.

TCo zatem oznacza, że na podstawie umowy o handlu i współpracy między UE i UK, cła na wszystkie towary są zakazane? Najprościej mówiąc, do wszystkich towarów przywożonych z UK do UE ma zastosowanie stawka celna w wysokości 0%. Aby skorzystać z zerowych stawek celnych konieczne jest spełnienie i udokumentowanie pochodzenia celnego importowanych towarów. Należy zatem wykazać, że towary pochodzą od kraju, który jest stroną umowy o handlu i współpracy. W przypadku niespełnienia wymogów pochodzenia, towary są objęte należnościami celnymi.

TWyjście Wielkiej Brytanii z UE pociągnęło za sobą wiele skutków, które chciano zminimalizować. Ze względu na to strony porozumiały się, by utworzyć strefę wolnego handlu bez ceł i kontyngentów. Umowa zawiera zobowiązania takie jak zerowe stawki taryfowe i zerowe kontyngenty na wszystkie towary, które posiadają udokumentowane pochodzenie. Co więcej, wprowadza nowoczesne rozwiązania pozwalające zminimalizować bariery w handlu dwustronnym, gwarantuje ścisłą współpracę celną i regulacyjną.

Brexit a cło – podsumowanie

TWyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wywołało wiele obaw wśród przedsiębiorców, m.in. właśnie o cła. Dzięki temu, że UE przyjęła wspomnianą wyżej umowę, cła są zakazane, a przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą. Oczywiście brexit wprowadził wiele zmian, których skutki są mocno odczuwalne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przewóz towarów podlega dodatkowym regulacjom, kontrolom, a także konieczności składania deklaracji importowych i eksportowych.

Mimo wprowadzonych umową regulacji, handel z Wielką Brytanią po brexicie znacznie się różni, np.:

 • cały import podlega formalnościom celnym i musi być zgodny z przepisami strony importującej,
 • import do UE musi spełniać wszystkie normy UE i podlega kontroli pod kątem bezpieczeństwa, zdrowia i innych zasad porządku publicznego,
 • konieczne jest stosowanie reguł pochodzenia towarów w celu ich zakwalifikowania do preferencyjnych warunków handlowych na podstawie umowy.

TTo tylko niektóre z wielu konsekwencji brexitu, które obrazują jednak, jak bardzo wpłynął on na sytuację przedsiębiorców.